منابع کنکور سراسری زبان ۹۹

0
زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

منابع کنکور زبان از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه در  کنکور سراسری است. اطلاع از منابع مطالعاتی آزمون سراسری ۹۹ بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری زبان طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین منابع مطالعاتی کنکور سراسری زبان بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور زبان طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامی مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده ­اند به یکی از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشی جدید ( ۳-۳-۶ ) یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم و ( سالی واحدی ) و ( ترمی واحدی )‌ که تمایل دارند پاسخ دهند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور زبان‌های خارجه
 

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری زبان

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام قدیم  می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( ۲ ) ۲۲۰/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ ) ۲۴۹/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۴۹/۳ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( ۲ )

( غیر علوم انسانی )

۲۲۴/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۲ )

( علوم انسانی )

۲۲۴/۲ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۵۴/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۳ )

( علوم انسانی )

۲۵۴/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ۲۸۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( ۳ ) ۲۵۲/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( ۱ ) و ( ۲ ) ۲۸۴/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

 • کتاب های زبان انگلیسی سال اول تا چهارم دبیرستان
 • کتاب new bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
 • کتاب vocabulary in use
 •  English Grammar in Use by Raymond Murphey – Upper Intermediate Level
 • ۵۰۴ Absolutely Essential Words.
 • Vocabulary for the High School Student by Harold Levine.
 • Anything you can get your hands on
 • Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) for Advanced Learners.
 • English Idioms in Use by Felicity O’Dell and Michael McCarthy.
 • کتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری.
 • کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج.

منابع نظام جدید کنکور سراسری زبان

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

منابع کنکور زبان 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۱ _____
فارسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۱
فارسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۱
عربی عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۶ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۷ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۴ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۴
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۴
دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۵ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۵
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۵ ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۳۰
انگلیسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۳۰
انگلیسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۳۰

دروس تخصصی

 • کتاب های زبان انگلیسی سال اول تا چهارم دبیرستان
 • کتاب new bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
 • کتاب vocabulary in use
 •  English Grammar in Use by Raymond Murphey – Upper Intermediate Level
 • ۵۰۴ Absolutely Essential Words.
 • Vocabulary for the High School Student by Harold Levine.
 • Anything you can get your hands on
 • Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE) for Advanced Learners.
 • English Idioms in Use by Felicity O’Dell and Michael McCarthy.
 • کتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری.
 • کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج.

بودجه بندی تست های اختصاصی زبان

عنوان تعداد تست
واژگان ۱۵
ریدینگ ۲۰
گرامر ۱۰
کاربرد زبانی ۱۰
کلوز تست ۱۰
ترتیب واژه ها ۵

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری زبان بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی که در کنکور سراسری زبان موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران
مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور زبان‌های خارجه
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.