منابع مطالعاتی کنکور سراسری علوم انسانی ۹۹

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

منابع کنکور علوم انسانی از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه در  کنکور سراسری ۹۹ است. اطلاع از منابع مطالعاتی آزمون سراسری ۹۹ می‌باشد. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری علوم انسانی طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور علوم انسانی طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامی مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده ­اند به یکی از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشی جدید ( ۳-۳-۶ ) یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم و ( سالی واحدی ) و ( ترمی واحدی )‌ که تمایل دارند پاسخ دهند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور علوم انسانی
 

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری علوم انسانی

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام قدیم  می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( ۲ ) ۲۲۰/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ ) ۲۴۹/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۴۹/۳ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( ۲ )

( غیر علوم انسانی )

۲۲۴/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۲ )

( علوم انسانی )

۲۲۴/۲ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۵۴/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۳ )

( علوم انسانی )

۲۵۴/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ۲۸۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( ۳ ) ۲۵۲/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( ۱ ) و ( ۲ ) ۲۸۴/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
ریاضیات ریاضیات ( ۱ ) اول ۲۱۱/۱ ۹۳
آمار و مدلسازی دوم ۲۳۴/۳ ۹۴
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسالمی) سوم ۲۵۸/۶ ۹۵
ریاضی پایه پیش دانشگاهی ۲۹۲/۲ ۹۶
اقتصاد اقتصاد دوم ۲۴۰/۱ ۹۴
زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۱ ) دوم ۲۴۶/۱ ۹۴
تاریخ ادبیات ایران و جهان ( ۲ ) سوم ۲۷۶/۱ ۹۵
آرایه‌های ادبی سوم ۲۸۰/۱ ۹۵
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی پیش دانشگاهی ۲۸۳/۴ ۹۶
زبان عربی عربی ( ۲ ) (ویژه علوم انسانی) دوم ۲۲۴/۲ ۹۴
عربی ( ۳ ) (ویژه علوم انسانی) سوم ۲۵۴/۲ ۹۵
عربی پیش دانشگاهی ۳۱۶/۱ ۹۶
تاریخ تاریخ ایران و جهان ( ۱ ) دوم ۲۳۵/۴ ۹۴
تاریخ ایران و جهان ( ۲ ) سوم ۲۷۱/۳ ۹۵
تاریخ شناسی پیش دانشگاهی ۳۰۲/۱ ۹۶
جغرافیا جغرافیای ( ۱ ) دوم ۲۲۵/۲ ۹۴
جغرافیای ( ۲ ) سوم ۲۷۱/۴ ۹۵
جغرافیا پیش دانشگاهی ۲۹۷/۲ ۹۶
علوم اجتماعی جامعه شناسی ( ۱ ) دوم ۲۴۳/۱ ۹۴
جامعه شناسی ( ۲ ) سوم ۲۸۱/۱ ۹۵
علوم اجتماعی (جامعهشناسی نظام جهانی) پیش دانشگاهی ۳۰۰/۱ ۹۶
فلسفه فلسفه سوم ۲۷۷/۱ ۹۵
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسالمی) پیش دانشگاهی ۳۱۷/۱ ۹۶
منطق منطق سوم ۲۷۷ ۹۵
روان شناسی روان شناسی سوم ۲۶۸/۱ ۹۵

منابع نظام جدید کنکور سراسری علوم انسانی

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

منابع کنکور انسانی 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۱ _____
فارسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۱
فارسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۱
عربی عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۶ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۷ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۴ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۴
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۴
دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۵ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۵
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۵ ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۳۰
انگلیسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۳۰
انگلیسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۳۰

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
ریاضیات ریاضی و آمار ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۲ ۹۶
ریاضی و آمار ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۲ ۹۷
ریاضی و آمار ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۲ ۹۸
اقتصاد اقتصاد دهم ۱۱۰۲۲۱ ۹۶
زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۰۳ ۹۶
علوم و فنون ادبی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۰۳ ۹۷
علوم و فنون ادبی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۰۳ ۹۸
زبان عربی* عربی، زبان قرآن ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۰۷ ۹۶
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۰۷ ۹۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۰۷ ۹۸
تاریخ** تاریخ ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۹ ۹۶
تاریخ ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۹ ۹۷
تاریخ ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۹ ۹۸
جغرافیا جغرافیای ایران دهم ۱۱۰۲۱۸ ۹۶
جغرافیای ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۸ ۹۷
جغرافیا ( ۳ ) (کاربردی) دوازدهم ۱۱۲۲۱۸ ۹۸
علوم اجتماعی جامعهشناسی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۲۰ ۹۶
جامعهشناسی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۲۲ ۹۷
جامعهشناسی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۲۲ ۹۸
فلسفه فلسفه یازدهم ۱۱۱۲۲۶ ۹۷
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسالمی) دوازدهم ۱۱۲۲۲۶ ۹۸
منطق منطق دهم ۱۱۰۲۲۳ ۹۶
روانشناسی روانشناسی یازدهم ۱۱۱۲۲۴ ۹۷

*: سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( ۱ – عربی، زبان قرآن ( ۱ ) کد: ۱۱۰۲۰۸ ،  ۲- عربی، زبان قرآن ( ۲ ) کد: ۱۱۱۲۰۸ ،۳ – عربی، زبان قرآن ( ۳ ) کد: ۱۱۲۲۰۸ ) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

**: سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمههای علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( ۱ – تاریخ اسلام ( ۱ ) کد: ۱۱۰۲۳۳ ،               ۲ – تاریخ اسلام ( ۲ ) کد: ۳ / ۲۵۳ ، ۳ – تاریخ اسلام ( ۳ )کد: ۱۱۲۲۳۳ ) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

داوطلبان گرامی در صورت پرسش سوالات خود میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره باخه در ارتباط باشید.

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری علوم انسانی بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی که در کنکور سراسری علوم انسانی موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی

نام درس انتشارات
ریاضی میکرو طبقه بندی شده گاج
کتاب آبی قلم چی
اقتصاد مبتکران
کتاب آبی قلم چی
روانشناسی اندیشه فائق ( مولف: رامین فرجی )
تاریخ و جغرافی کتاب آبی قلم چی
جغرافی رزمندگان
فلسفه و منطق کتاب آبی قلم چی
زبان وادبیات فارسی گاج
تخته سیاه
مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور علوم انسانی
 

نظرات بسته شده است.