آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی در دانشگاه‌های مختلف

0
زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

انتخاب رشته کنکور سراسری همواره از سخت‌ترین و حساس‌ترین قسمت‌های پروسه آزمون سراسری بوده و هست. معمولاً داوطلبان هر سال در مهلت انتخاب رشته کنکور از طریق مشاوره با افراد مطلع ، متخصص و با تجربه در این زمینه سعی می‌کنند تا شانس قبولی خود را در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف سنجیده و بهترین انتخاب‌ها را انجام دهند. برای این امر در اختیار داشتن دیتاها و اطلاعات صحیح از رتبه‌ها و ترازهای مورد نیاز برای قبولی هر رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. شما زمانی که اطلاعات کاملی از داوطلبان سالیان گذشته آزمون سراسری داشته باشید می‌توانید با مقایسه و تحلیل و بررسی تا حدود بسیار زیادی شانس خود را بسنجید. در این مقاله مرکز مشاوره تحصیلی باخه آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی دانشگاه سراسری و آزاد در اختیار شما قرار داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از رتبه قبولی پرتو شناسی
 

مشورت با یک مشاور خوب ، با تجربه و متخصص در خصوص انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را از انتخاب‌های خود بگیرید.

آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی دانشگاه سراسری

پس از برگزاری کنکور و اعلام نتایج اولیه انتخاب رشته دانشگاه‌های سراسری شامل دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان بصورت جداگانه از دانشگاه آزاد و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌گردد. بنابراین داوطلبان آزمون سراسری که قصد انتخاب رشته دارند باید برای دوره‌ها و دانشگاه‌های مذکور به صورت جداگانه تصمیم گیری نمایند.

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه ۱

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
۵۰۵۴ دانشگاه علوم پرشکی تبریز روزانه
۵۱۴۸ دانشگاه علوم پرشکی مشهد روزانه
۶۰۳۰ دانشگاه علوم پرشکی کاشان روزانه
۶۱۹۹ دانشگاه علوم پرشکی خراسان شمال _ بجنورد روزانه
۶۲۷۸ دانشگاه علوم پرشکی ارومیه روزانه
۷۲۴۲ دانشگاه علوم پرشکی شاهرود روزانه
۷۲۹۸ دانشگاه علوم پرشکی اردبیل روزانه
۸۲۱۱ دانشگاه علوم پرشکی سمنان روزانه
۸۵۱۵ دانشگاه علوم پرشکی بندرعباس روزانه
۹۹۸۹ دانشگاه علوم پرشکی بیرجند روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه ۲

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
۶۲۳۳ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
۷۱۶۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۷۱۹۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان _ رشت روزانه
۷۶۱۰ دانشگاه علوم پرشکی سمنان روزانه
۹۰۶۰ دانشگاه علوم پرشکی سبزوار روزانه
۹۳۴۹ دانشگاه علوم پرشکی بندر عباس روزانه
۹۶۹۳ دانشگاه علوم پرشکی یزد روزانه
۱۰۶۱۷ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز روزانه
۱۰۶۴۱ دانشگاه علوم پرشکی ارومیه روزانه
۱۱۴۸۶ دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه ۳

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
۳۷۲۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۸۵۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران _ ساری روزانه
۴۱۵۸ دانشگاه علوم پرشکی تبریز روزانه
۴۲۱۱ دانشگاه علوم پرشکی مشهد روزانه
۴۵۷۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۵۴۳۴ دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۵۴۹۱ دانشگاه علوم پرشکی بیرجند روزانه
۵۹۴۳ دانشگاه علوم پرشکی کرمان روزانه
۶۶۸۶ دانشگاه علوم پرشکی همدان روزانه
۷۵۶۹ دانشگاه علوم پرشکی یاسوج روزانه

 

 رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه ایثارگران ۲۵ درصدی

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
۲۸۰۱ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۲۸۷۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۲۹۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۳۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۳۶۷ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز روزانه
۳۷۶۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۴۳۱۵ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۴۵۳۶ دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه ایثارگران ۵ درصدی

رتبه دانشگاه
۲۱۶۰ دانشگاه علوم پزشکی اراک
۲۴۱۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۲۴۸۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۴۲۲ دانشگاه علوم پزشکی همدان
۳۷۳۶ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۵۶۴۷ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۸۷۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه ۱

رتبه دانشگاه
۳۸۱۴ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۴۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۴۰۰ دانشگاه یزد
۴۵۴۶ دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۸۹۵ پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
۵۰۳۱ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۵۵۹۶ دانشکده علوم پزشکی بهبهان
۶۵۱۸ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه ۲

رتبه دانشگاه
۵۵۲۵ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۶۰۹۷ دانشکده علوم پزشکی بهبهان
۶۵۶۳ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۷۴۴ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۷۰۳۳ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۷۷۳۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه ۳

رتبه دانشگاه
۳۰۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۳۲۲۷ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۲۸۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۶۰۵ پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
۳۶۵۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۱۳۲ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۴۴۴۸ دانشکده علوم پزشکی بهبهان
۵۰۸۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۵۵۹۸ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ایثارگران ۲۵ درصدی

رتبه دانشگاه
۳۰۵۶ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۳۲۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۴۵۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳۸۲۴ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۹۰۹ دانشگاه رازی کرمانشاه
۳۹۹۸ پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
۴۰۸۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۵۰۲۲ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۰۳۳ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ایثارگران ۵ درصدی

رتبه دانشگاه
۵۳۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۵۹۱۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۰۶۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۱۶۴ دانشگاه رازی کرمانشاه
۶۱۷۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۶۳۸۷ پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
۷۰۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۸۹۵۲ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۹۰۴۶ دانشکده علوم پزشکی بهبهان
۹۶۷۷ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

مشاوره انتخاب رشته و قبولی پرتو شناسی

موضوع انتخاب رشته و بررسی و تحلیل شانس قبولی یک امر مهم و تأثیرگذار است. افراد معمولاً برای انجام انتخاب رشته راه ها و روش های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. بعضی افراد با دانشجویان و کسانی که زودتر از آنها وارد دانشگاه شده اند مشورت می‌کنند، برخی دیگر از افراد متخصص در امر مشاوره و انتخاب رشته کمک می‌گیرند، بعضی افراد نیز به تنهایی و به تصمیم خود عمل کرده و از کسی کمک نمی‌گیرند. اما ما می‌خواهیم در این مقاله نکات و موضوعات مهمی را که در خصوص نحوه صحیح انتخاب رشته وجود دارد بیان نموده و به شما کمک کنیم تا به بهترین شکل نسبت به انتخاب اولولیت های خود در دانشگاه سراسری و آزاد اقدام کنید.

معرفی رشته پرتو شناسی

یک گام مهم در انتخاب رشته شناخت کامل نسبت به رشته ها و همچنین دانشگاه ها است. در قدم اول شما حتماً باید از چارت درسی رشته مورد نظر، شهریه دانشگاهی رشته، طول مدت تحصیل، آینده شغلی، مشاغل مرتبط، استعدادهای مورد نیاز و درآمد حاصل از این رشته اطلاع پیدا کنید تا ببینید که آیا این رشته برای شما مناسب می باشد یا خیر؟ به همین منظور شما می توانید برای آشنایی با این رشته به مقاله معرفی رشته پرتو شناسی مراجعه نمائید.

اصول انتخاب رشته

در موضوع انتخاب رشته رعایت کردن یکسری از نکات و موارد مهم بسیار است و بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شانس قبولی شما تأثیرگذار خواهد بود.

شانس قبولی افراد بر اساس قوانین پذیرش سازمان سنجش و دانشگاه های مختلف مشخص می شود. بسیاری از افراد و مشاوران متأسفانه به اشتباه این گونه فکر می کنند که چینش و ترتیب اولویت های انتخاب رشته در شانس قبولی افراد تأثیرگذار است در صورتیکه اینطور نیست. ترتیب چیدمان انتخاب های یک داوطلب تنها اولویت او را برای قبولی در رشته های مختلف   مواردی که جزو قوانین پذیرش می باشند نوع بومی گزینی رشته مورد نظر ، سهمیه داوطلب ، تراز و رتبه در زیر گروه ، تراز و رتبه در منطقه ، تراز و رتبه در سهمیه و همچنین میزان ظرفیت رشته انتخابی و دانشگاه انتخابی است.

 نحوه انتخاب رشته

برای انجام انتخاب رشته در سایت سنجش باید با مراحل آن آشنا شوید. معمولاً تعدادی از داوطلبان در زمان انتخاب رشته با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. که باعث ایجاد نگرانی و استرس می‌شود. گاهاً بعضی افراد متأسفانه مواردی را نیز به اشتباه وارد می‌کنند. به همین دلیل ما در مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری ، مراحل و نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری را توضیح داده‌ایم. همچنین در این مقاله راهنمای تصویری مراحل قرار داده شده است.

اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری

پس از پایان مهلت انتخاب رشته، نوبت به بررسی اولویت های داوطلبان توسط سازمان سنجش می‌رسد. سازمان سنجش انتخاب‌های داوطبان را بررسی نموده و بر اساس موارد تأثیر گذار در قبولی نهائی که پیشتر در این مقاله به آن اشاره شد نتایج داوطلبان را اعلام خواهد نمود. افراد باید پس از اعلام نتایج کنکور سراسری به سایت سنجش مراجعه نموده و با وارد کردن مشخصات خود نتیجه را مشاهده نمایند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از رتبه قبولی پرتو شناسی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.