آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی در دانشگاه‌های مختلف

0
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

انتخاب رشته کنکور سراسری همواره از سخت‌ترین و حساس‌ترین قسمت‌های پروسه آزمون سراسری بوده و هست. معمولاً داوطلبان هر سال در مهلت انتخاب رشته کنکور از طریق مشاوره با افراد مطلع ، متخصص و با تجربه در این زمینه سعی می‌کنند تا شانس قبولی خود را در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف سنجیده و بهترین انتخاب‌ها را انجام دهند. برای این امر در اختیار داشتن دیتاها و اطلاعات صحیح از رتبه‌ها و ترازهای مورد نیاز برای قبولی هر رشته اهمیت بسیار زیادی دارد. شما زمانی که اطلاعات کاملی از داوطلبان سالیان گذشته آزمون سراسری داشته باشید می‌توانید با مقایسه و تحلیل و بررسی تا حدود بسیار زیادی شانس خود را بسنجید. در این مقاله مرکز مشاوره تحصیلی باخه آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی دانشگاه سراسری و آزاد در اختیار شما قرار داده شده است.

مشورت با یک مشاور خوب ، با تجربه و متخصص در خصوص انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را از انتخاب‌های خود بگیرید.

آخرین رتبه قبولی پرتو شناسی دانشگاه سراسری

پس از برگزاری کنکور و اعلام نتایج اولیه انتخاب رشته دانشگاه‌های سراسری شامل دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس خودگردان بصورت جداگانه از دانشگاه آزاد و از طریق سایت سازمان سنجش انجام می‌گردد. بنابراین داوطلبان آزمون سراسری که قصد انتخاب رشته دارند باید برای دوره‌ها و دانشگاه‌های مذکور به صورت جداگانه تصمیم گیری نمایند.

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه 1

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
5054 دانشگاه علوم پرشکی تبریز روزانه
5148 دانشگاه علوم پرشکی مشهد روزانه
6030 دانشگاه علوم پرشکی کاشان روزانه
6199 دانشگاه علوم پرشکی خراسان شمال _ بجنورد روزانه
6278 دانشگاه علوم پرشکی ارومیه روزانه
7242 دانشگاه علوم پرشکی شاهرود روزانه
7298 دانشگاه علوم پرشکی اردبیل روزانه
8211 دانشگاه علوم پرشکی سمنان روزانه
8515 دانشگاه علوم پرشکی بندرعباس روزانه
9989 دانشگاه علوم پرشکی بیرجند روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه 2

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
6233 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
7161 دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
7190 دانشگاه علوم پزشکی گیلان _ رشت روزانه
7610 دانشگاه علوم پرشکی سمنان روزانه
9060 دانشگاه علوم پرشکی سبزوار روزانه
9349 دانشگاه علوم پرشکی بندر عباس روزانه
9693 دانشگاه علوم پرشکی یزد روزانه
10617 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز روزانه
10641 دانشگاه علوم پرشکی ارومیه روزانه
11486 دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه منطقه 3

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
3729 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
3854 دانشگاه علوم پزشکی مازندران _ ساری روزانه
4158 دانشگاه علوم پرشکی تبریز روزانه
4211 دانشگاه علوم پرشکی مشهد روزانه
4577 دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
5434 دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
5491 دانشگاه علوم پرشکی بیرجند روزانه
5943 دانشگاه علوم پرشکی کرمان روزانه
6686 دانشگاه علوم پرشکی همدان روزانه
7569 دانشگاه علوم پرشکی یاسوج روزانه

 

 رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه ایثارگران 25 درصدی

رتبه دانشگاه روزانه / شبانه
2801 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
2878 دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
2900 دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
3134 دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
3367 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز روزانه
3761 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
4315 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
4536 دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی روزانه ایثارگران 5 درصدی

رتبه دانشگاه
2160 دانشگاه علوم پزشکی اراک
2411 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2488 دانشگاه علوم پزشکی یزد
3422 دانشگاه علوم پزشکی همدان
3736 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
5647 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
8750 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه 1

رتبه دانشگاه
3814 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
4390 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4400 دانشگاه یزد
4546 دانشگاه رازی کرمانشاه
4895 پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
5031 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
5596 دانشکده علوم پزشکی بهبهان
6518 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه 2

رتبه دانشگاه
5525 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
6097 دانشکده علوم پزشکی بهبهان
6563 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6744 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
7033 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
7737 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) منطقه 3

رتبه دانشگاه
3010 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
3227 دانشگاه علوم پزشکی یزد
3284 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3605 پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
3653 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4132 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
4448 دانشکده علوم پزشکی بهبهان
5080 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
5598 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ایثارگران 25 درصدی

رتبه دانشگاه
3056 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
3234 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3452 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3824 دانشگاه علوم پزشکی یزد
3909 دانشگاه رازی کرمانشاه
3998 پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
4089 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
5022 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6033 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

رتبه‌های قبولی پرتو شناسی پردیس خودگردان ( ظرفیت مازاد ) ایثارگران 5 درصدی

رتبه دانشگاه
5365 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
5916 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6062 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6164 دانشگاه رازی کرمانشاه
6178 دانشگاه علوم پزشکی یزد
6387 پردیس بنت الهدی صدر – سنندج
7048 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
8952 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
9046 دانشکده علوم پزشکی بهبهان
9677 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

مشاوره انتخاب رشته و قبولی پرتو شناسی

موضوع انتخاب رشته و بررسی و تحلیل شانس قبولی یک امر مهم و تأثیرگذار است. افراد معمولاً برای انجام انتخاب رشته راه ها و روش های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. بعضی افراد با دانشجویان و کسانی که زودتر از آنها وارد دانشگاه شده اند مشورت می‌کنند، برخی دیگر از افراد متخصص در امر مشاوره و انتخاب رشته کمک می‌گیرند، بعضی افراد نیز به تنهایی و به تصمیم خود عمل کرده و از کسی کمک نمی‌گیرند. اما ما می‌خواهیم در این مقاله نکات و موضوعات مهمی را که در خصوص نحوه صحیح انتخاب رشته وجود دارد بیان نموده و به شما کمک کنیم تا به بهترین شکل نسبت به انتخاب اولولیت های خود در دانشگاه سراسری و آزاد اقدام کنید.

معرفی رشته پرتو شناسی

یک گام مهم در انتخاب رشته شناخت کامل نسبت به رشته ها و همچنین دانشگاه ها است. در قدم اول شما حتماً باید از چارت درسی رشته مورد نظر، شهریه دانشگاهی رشته، طول مدت تحصیل، آینده شغلی، مشاغل مرتبط، استعدادهای مورد نیاز و درآمد حاصل از این رشته اطلاع پیدا کنید تا ببینید که آیا این رشته برای شما مناسب می باشد یا خیر؟ به همین منظور شما می توانید برای آشنایی با این رشته به مقاله معرفی رشته پرتو شناسی مراجعه نمائید.

اصول انتخاب رشته

در موضوع انتخاب رشته رعایت کردن یکسری از نکات و موارد مهم بسیار است و بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شانس قبولی شما تأثیرگذار خواهد بود.

شانس قبولی افراد بر اساس قوانین پذیرش سازمان سنجش و دانشگاه های مختلف مشخص می شود. بسیاری از افراد و مشاوران متأسفانه به اشتباه این گونه فکر می کنند که چینش و ترتیب اولویت های انتخاب رشته در شانس قبولی افراد تأثیرگذار است در صورتیکه اینطور نیست. ترتیب چیدمان انتخاب های یک داوطلب تنها اولویت او را برای قبولی در رشته های مختلف   مواردی که جزو قوانین پذیرش می باشند نوع بومی گزینی رشته مورد نظر ، سهمیه داوطلب ، تراز و رتبه در زیر گروه ، تراز و رتبه در منطقه ، تراز و رتبه در سهمیه و همچنین میزان ظرفیت رشته انتخابی و دانشگاه انتخابی است.

 نحوه انتخاب رشته

برای انجام انتخاب رشته در سایت سنجش باید با مراحل آن آشنا شوید. معمولاً تعدادی از داوطلبان در زمان انتخاب رشته با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. که باعث ایجاد نگرانی و استرس می‌شود. گاهاً بعضی افراد متأسفانه مواردی را نیز به اشتباه وارد می‌کنند. به همین دلیل ما در مقاله انتخاب رشته کنکور سراسری ، مراحل و نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری را توضیح داده‌ایم. همچنین در این مقاله راهنمای تصویری مراحل قرار داده شده است.

اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری

پس از پایان مهلت انتخاب رشته، نوبت به بررسی اولویت های داوطلبان توسط سازمان سنجش می‌رسد. سازمان سنجش انتخاب‌های داوطبان را بررسی نموده و بر اساس موارد تأثیر گذار در قبولی نهائی که پیشتر در این مقاله به آن اشاره شد نتایج داوطلبان را اعلام خواهد نمود. افراد باید پس از اعلام نتایج کنکور سراسری به سایت سنجش مراجعه نموده و با وارد کردن مشخصات خود نتیجه را مشاهده نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.