زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

تماس از خطوط همراه اول: ۹۹۲۲۳۳۳۳

تماس از خطوط ثابت تهران: ۹۰۹۲۳۰۵۵۴۲

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۹

0
زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

از بین سهمیه‌های کنکور سراسری ، سهمیه مناطق پر جمعیت ترین سهمیه کنکور است که همه‌ی شرکت کنندگان کلیه گروه‌های آزمایشی ریاضی ، تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبان از آن برخوردار می‌شوند. اساس دسته بندی سهمیه مناطق کنکور عدالت آموزشی است و سعی شده است داوطلبان هر منطقه کنکور از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح قرار گیرند. در این مقاله قصد داریم تاثیر سهمیه مناطق (هر منطقه) در کنکور سراسری  را شرح دهیم.

desktop

نحوه‌ی محاسبه برای تمامی سهمیه‌های موجود برای داوطلبان کنکور توسط سازمان سنجش به این صورت است که نسبت افراد شرکت‌ کننده از هر سهمیه تقسیم بر تعداد کل داوطلبان شده که درصد به دست آمده میزان سهم تعلق یافته به هر سهمیه می‌باشد.

انواع سهمیه مناطق در کنکور

همانطور که در ابتدا توضیح دادیم سهمیه منطقه آزمون سراسری شامل حال تمامی شرکت کنندگان کنکور سراسری می‌باشد. سهمیه مناطق بر اساس کیفیت آموزشی به سه منطقه کنکور سراسری تقسیم می‌شود که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.

سهمیه منطقه یک

منطقه یک از نظر امکانات آموزشی و کیفیت تحصیل در بالاترین سطح قرار دارد و ظرفیت کمتری را نسبت به منطقه ( ۲ و ۳ ) را در پذیرش دانشگاه‌ها دارد.

مناطق و شهرهایی که سهمیه منطقه یک کنکور سراسری ۹۹ به آن تعلق می‌گیرد شامل: استان تهران بخش‌های مرکزی، کن، تجریش، لواسانات، استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و  فارس شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز می‌باشد.

سهمیه منطقه دو

منطقه دو کنکور سراسری ۹۹ از لحاظ امکانات آموزشی در سطح متوسطی قرار دارد و بیشترین تعداد داوطلب را به خود اختصاص میدهد، بنابراین ظرفیت بیشتری را برای پذیرش در دانشگاه ها به خود اختصاص داده است. البته هرساله تعداد داوطلبین متغیر است و بین منطقه دو و سه نمیتوان گفت کدام یک بیشترین داوطلب را دارد.

مناطق و شهرهایی که جزء سهمیه منطقه یک کنکور ۹۹ نبوده مانند آذربایجان شرقی شهر بناب و جلفا، آذربایجان غربی شهر ارومیه و خوی، اردبیل شهر خلخال و بسیاری مناطق مختلف دیگر که جزء شهرهای بزرگ و پایتخت استان‌ها نباشد.

سهمیه منطقه سه

منطقه سه کنکور سراسری ۹۹ یا منطقه ی محروم مناطقی هستند که حداقل امکانات آموزشی را دارند و شکاف بزرگی میان سطح کیفی آموزش آن ها با دانش آموزان مناطق ۱ و ۲ وجود دارد. داوطلبین منطقه سه شانس بیشتری برای قبولی در کنکور سراسری دارند و به همین نسبت ظرفیت بیشتری نیز برای پذیرش آن ها در دانشگاه ها وجود دارد.

داوطلبانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند، این سهمیه به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولان جسمی حرکتی) نیز جزء سهمیه منطقه سه محسوب می‌شوند.

شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۹

  • برای داوطلبان نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم)
  • برای داوطلبان نظام ترمی واحدی و سالی واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان
  • برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان
  • در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می شود.

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۹

سهمیه مناطق در کنکور سراسری باعث می‌شود که داوطلبان به جای این که با کل داوطلبان آزمون سراسری ۹۹ به رقابت بپردازند فقط نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه منطقه مورد مقایسه قرار بگیرند.

یعنی این که داوطلبان سهمیه منطقه یک با سایر داوطلبان آن منطقه به رقابت می‌پردازند و مورد مقایسه قرار می‌گیرند نه با کل داوطلبان کنکور سراسری.

نمونه کارنامه داوطلب رشته ریاضی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوریترازسهمیهرشته قبولیمحل قبولی
۵۲۷۳۸۸۳۸منطقه یکمهندسی عمراندانشگاه الزهراه _ تهران
۱۰۳۵۷۸۱۲۵منطقه یکمهندسی شیمیدانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی فومن ) _ روزانه
۴۹۳۴۸۹۰۰منطقه دومهندسی مکانیکدانشگاه فردوسی _ روزانه _ مشهد
۱۰۰۷۵۸۱۶۰منطقه دومهندسی معدندانشگاه تهران _ روزانه
۵۳۴۲۸۸۲۵منطقه سهمهندسی کامپیوتردانشگاه تبریز _ روزانه
۱۰۶۰۳۸۰۹۶منطقه سهمهندسی پزشکیدانشگاه اصفهان _ روزانه
درصد‌های کسب شده
رتبه کشوریزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیریاضیاتشیمیزبان عربیزبان خارجیفیزیکسهمیه
۵۲۷۳۵۳٫۴۵۳٫۴۵۷٫۶۳۰٫۵۵۷٫۴۵۴٫۷۵۱٫۲منطقه یک
۱۰۳۵۷۵۳٫۴۵۴٫۷۲۸٫۵۳۳٫۴۴۲٫۷۲۱٫۴۴۴٫۵منطقه یک
۴۹۳۴۳۶۵۸٫۷۴۷٫۹۶۶٫۷۴۴۰۶۲٫۳منطقه دو
۱۰۰۷۵۳۰٫۷۳۸٫۷۴۰٫۷۴۰۴۴۵۴٫۴۳۵٫۶منطقه دو
۵۳۲۴۴۵٫۴۷۳٫۴۳۶٫۴۵۳٫۴۴۰۴۴۶۳٫۸منطقه سه
۱۰۶۰۳۴۲٫۷۱۷٫۴۲۹٫۷۴۷٫۷۶۵٫۴۳۰٫۷۳۰٫۴منطقه سه

نمونه کارنامه داوطلب رشته تجربی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوریترازرتبه در سهمیه –  تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسریسهمیهرشته قبولیمحل قبولی
۵۰۰۳۹۸۹۹۱۵۱۱منطقه یکپزشکیدانشگاه علوم پزشکی _ گناباد
۱۰۹۴۴۹۳۴۱۳۱۳۸منطقه یکبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان _ پردیس خودگردان
۵۱۹۹۹۸۷۵۲۲۲۶۶منطقه دودندانپزشکیدانشگاه علوم پزشکی همدان _ پردیس خودگردان
۱۰۶۹۷۹۳۵۹۴۵۳۷منطقه دوپرستاریدانشگاه علوم پزشکی تهران _ روزانه
۵۲۰۸۹۸۷۴۱۵۹۶منطقه سهداروسازیدانشگاه علوم پزشکی لرستان _ روزانه
۱۰۵۲۱۹۳۷۴۲۳۴۴منطقه سهبینایی سنجیدانشگاه علوم پزشکی ایران _ روزانه _ تهران
درصد‌های کسب شده
رتبه کشوریرتبه در سهمیهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیزمین شناسیزیست شناسیشیمیزبان عربیزبان خارجیریاضیاتفیزیکسهمیه
۵۰۰۰۳۱۵۱۱۳۴٫۷۶۸۰۸۹٫۴۷۱٫۵۳۶۵۸٫۷۵۰۸۶٫۷منطقه یک
۱۰۹۴۴۳۱۳۸۵۰٫۷۷۳٫۴۰۷۴٫۷۶۰٫۸۷۰٫۷۵۲۴۵٫۶۵۱٫۲منطقه یک
۵۱۹۹۲۲۶۶۶۰۸۵٫۴۰۸۸٫۷۶۳٫۸۴۵٫۴۳۶۵۷٫۸۵۳٫۴منطقه دو
۱۰۶۹۷۴۵۳۷۶۴۶۹٫۴۰۷۴٫۷۵۹٫۹۵۴٫۷۷۳٫۴۱۷٫۸۷۰منطقه دو
۵۲۰۸۱۵۹۶۵۳٫۴۷۸٫۷۴۹٫۴۷۴۵۳۷۶۴۶٫۷۴۷٫۸۷۷٫۸منطقه سه
۱۰۵۲۱۲۳۴۴۶۴۸۴۰۶۵٫۴۶۰٫۸۷۸٫۸۴۶٫۷۴۳٫۴۵۷٫۸منطقه سه

نمونه کارنامه داوطلب رشته علوم انسانی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوریترازرتبه در سهمیه – تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسریسهمیهرشته قبولیمحل قبولی
۵۱۸۲۹۰۳۵۱۸۴۶منطقه یکگردشگریدانشگاه علامه طباطبایی_ نوبت دوم _ تهران
۵۱۲۱۹۰۴۸۱۶۴۳منطقه دوروانشناسیدانشگاه ارومیه _ روزانه
۵۱۰۳۹۰۵۲۱۰۷۲منطقه سهحقوقدانشگاه شیراز _ روزانه
درصد‌های کسب شده
رتبه کشوریرتبه در سهمیهزبان و ادبیات فارسیدین و زندگیریاضیاتادبیات فارسی تخصصیتارخ و جغرافیامنطق و فلسفهزبان عربیزبان خارجیزبان عربی تخصصیجامعه شناسیروانشناسیسهمیه
۵۱۸۲۱۸۴۶۳۲۵۸٫۷۵۰۲۴٫۵۱۲٫۳۲۴۳۸٫۷۱٫۴۳۳٫۴۷۵۷۵منطقه یک
۵۱۲۱۱۶۴۳۴۵٫۴۴۲٫۷۳۵۴۳٫۴۴۶٫۷۴۶٫۷۲۱۴۹۶۱۵۵۵۴۵منطقه دو
۵۱۰۳۱۰۷۲۴۲٫۷۷۲۳۰۳۰۴۰۳۴٫۷۶۶٫۷۳۳٫۴۲۶٫۷۶۶۲۶٫۷منطقه سه

تست بنر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.