سهمیه مناطق در کنکور سراسری 99

4
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

از بین سهمیه‌های کنکور سراسری ، سهمیه مناطق پر جمعیت ترین سهمیه کنکور است که همه‌ی شرکت کنندگان کلیه گروه‌های آزمایشی ریاضی ، تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبان از آن برخوردار می‌شوند. اساس دسته بندی سهمیه مناطق کنکور عدالت آموزشی است و سعی شده است داوطلبان هر منطقه کنکور از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح قرار گیرند. در این مقاله قصد داریم تاثیر سهمیه مناطق (هر منطقه) در کنکور سراسری  را شرح دهیم.

نحوه‌ی محاسبه برای تمامی سهمیه‌های موجود برای داوطلبان کنکور توسط سازمان سنجش به این صورت است که نسبت افراد شرکت‌ کننده از هر سهمیه تقسیم بر تعداد کل داوطلبان شده که درصد به دست آمده میزان سهم تعلق یافته به هر سهمیه می‌باشد.

انواع سهمیه مناطق در کنکور

همانطور که در ابتدا توضیح دادیم سهمیه منطقه آزمون سراسری شامل حال تمامی شرکت کنندگان کنکور سراسری می‌باشد. سهمیه مناطق بر اساس کیفیت آموزشی به سه منطقه کنکور سراسری تقسیم می‌شود که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.

سهمیه منطقه یک

منطقه یک از نظر امکانات آموزشی و کیفیت تحصیل در بالاترین سطح قرار دارد و ظرفیت کمتری را نسبت به منطقه ( 2 و 3 ) را در پذیرش دانشگاه‌ها دارد.

مناطق و شهرهایی که سهمیه منطقه یک کنکور سراسری 99 به آن تعلق می‌گیرد شامل: استان تهران بخش‌های مرکزی، کن، تجریش، لواسانات، استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و  فارس شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز می‌باشد.

سهمیه منطقه دو

منطقه دو کنکور سراسری 99 از لحاظ امکانات آموزشی در سطح متوسطی قرار دارد و بیشترین تعداد داوطلب را به خود اختصاص میدهد، بنابراین ظرفیت بیشتری را برای پذیرش در دانشگاه ها به خود اختصاص داده است. البته هرساله تعداد داوطلبین متغیر است و بین منطقه دو و سه نمیتوان گفت کدام یک بیشترین داوطلب را دارد.

مناطق و شهرهایی که جزء سهمیه منطقه یک کنکور 99 نبوده مانند آذربایجان شرقی شهر بناب و جلفا، آذربایجان غربی شهر ارومیه و خوی، اردبیل شهر خلخال و بسیاری مناطق مختلف دیگر که جزء شهرهای بزرگ و پایتخت استان‌ها نباشد.

سهمیه منطقه سه

منطقه سه کنکور سراسری 99 یا منطقه ی محروم مناطقی هستند که حداقل امکانات آموزشی را دارند و شکاف بزرگی میان سطح کیفی آموزش آن ها با دانش آموزان مناطق 1 و 2 وجود دارد. داوطلبین منطقه سه شانس بیشتری برای قبولی در کنکور سراسری دارند و به همین نسبت ظرفیت بیشتری نیز برای پذیرش آن ها در دانشگاه ها وجود دارد.

داوطلبانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند، این سهمیه به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولان جسمی حرکتی) نیز جزء سهمیه منطقه سه محسوب می‌شوند.

شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه مناطق در کنکور سراسری 99

 • برای داوطلبان نظام آموزشی جدید 6-3-3، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم)
 • براي داوطلبان نظام ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان
 • براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان یا هنرستان
 • در صورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي داوطلبان سهمية مناطق متفاوت باشد، سهمية داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر (حتي یك سال از سه سال) تعيين مي شود.

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری 99

سهمیه مناطق در کنکور سراسری باعث می‌شود که داوطلبان به جای این که با کل داوطلبان آزمون سراسری 99 به رقابت بپردازند فقط نسبت به داوطلبان دیگر در همان سهمیه منطقه مورد مقایسه قرار بگیرند.

یعنی این که داوطلبان سهمیه منطقه یک با سایر داوطلبان آن منطقه به رقابت می‌پردازند و مورد مقایسه قرار می‌گیرند نه با کل داوطلبان کنکور سراسری.

نمونه کارنامه داوطلب رشته ریاضی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوری تراز سهمیه رشته قبولی محل قبولی
5273 8838 منطقه یک مهندسی عمران دانشگاه الزهراه _ تهران
10357 8125 منطقه یک مهندسی شیمی دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده فنی فومن ) _ روزانه
4934 8900 منطقه دو مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی _ روزانه _ مشهد
10075 8160 منطقه دو مهندسی معدن دانشگاه تهران _ روزانه
5342 8825 منطقه سه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز _ روزانه
10603 8096 منطقه سه مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان _ روزانه

 

درصد‌های کسب شده
رتبه کشوری زبان و ادبیات فارسی دین و زندگی ریاضیات شیمی زبان عربی زبان خارجی فیزیک سهمیه
5273 53.4 53.4 57.6 30.5 57.4 54.7 51.2 منطقه یک
10357 53.4 54.7 28.5 33.4 42.7 21.4 44.5 منطقه یک
4934 36 58.7 47.9 66.7 44 0 62.3 منطقه دو
10075 30.7 38.7 40.7 40 44 54.4 35.6 منطقه دو
5324 45.4 73.4 36.4 53.4 40 44 63.8 منطقه سه
10603 42.7 17.4 29.7 47.7 65.4 30.7 30.4 منطقه سه

نمونه کارنامه داوطلب رشته تجربی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوری تراز رتبه در سهمیه –  تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری سهمیه رشته قبولی محل قبولی
5003 9899 1511 منطقه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی _ گناباد
10944 9341 3138 منطقه یک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان _ پردیس خودگردان
5199 9875 22266 منطقه دو دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان _ پردیس خودگردان
10697 9359 4537 منطقه دو پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران _ روزانه
5208 9874 1596 منطقه سه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان _ روزانه
10521 9374 2344 منطقه سه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران _ روزانه _ تهران

 

درصد‌های کسب شده
رتبه کشوری رتبه در سهمیه زبان و ادبیات فارسی دین و زندگی زمین شناسی زیست شناسی شیمی زبان عربی زبان خارجی ریاضیات فیزیک سهمیه
50003 1511 34.7 68 0 89.4 71.5 36 58.7 50 86.7 منطقه یک
10944 3138 50.7 73.4 0 74.7 60.8 70.7 52 45.6 51.2 منطقه یک
5199 2266 60 85.4 0 88.7 63.8 45.4 36 57.8 53.4 منطقه دو
10697 4537 64 69.4 0 74.7 59.9 54.7 73.4 17.8 70 منطقه دو
5208 1596 53.4 78.7 49.4 74 53 76 46.7 47.8 77.8 منطقه سه
10521 2344 64 84 0 65.4 60.8 78.8 46.7 43.4 57.8 منطقه سه

نمونه کارنامه داوطلب رشته علوم انسانی و تاثیر سهمیه منطقه در کنکور سراسری

رتبه کشوری تراز رتبه در سهمیه – تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری سهمیه رشته قبولی محل قبولی
5182 9035 1846 منطقه یک گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی_ نوبت دوم _ تهران
5121 9048 1643 منطقه دو روانشناسی دانشگاه ارومیه _ روزانه
5103 9052 1072 منطقه سه حقوق دانشگاه شیراز _ روزانه
درصد‌های کسب شده
رتبه کشوری رتبه در سهمیه زبان و ادبیات فارسی دین و زندگی ریاضیات ادبیات فارسی تخصصی تارخ و جغرافیا منطق و فلسفه زبان عربی زبان خارجی زبان عربی تخصصی جامعه شناسی روانشناسی سهمیه
5182 1846 32 58.7 50 24.5 12.3 24 38.7 1.4 33.4 75 75 منطقه یک
5121 1643 45.4 42.7 35 43.4 46.7 46.7 214 96 15 55 45 منطقه دو
5103 1072 42.7 72 30 30 40 34.7 66.7 33.4 26.7 66 26.7 منطقه سه

4 نظرات
 1. فاطمه کمالی زاده می گوید

  سلام خسته نباشید
  شهرستان طارم استان زنجان جزو کودوم منطقه حساب میشه؟ منطقه ۲ یا ۳؟

  1. مرکز مشاوره باخه می گوید

   منطقه 3

 2. مهدی می گوید

  سلام و خسته نباشید عرض میکنم
  میخواستم بپرسم که بنده به خاطر اینکه،دوباره پشت کنکور بمونم ولی چون مشمول نظام وظیفه می شدم به ناچار در پیام نور بدون کنکور ثبت نام کردم ولی سهمیه من رو نوشته بود سهمیه رزمنده داوطلب بسیجی ولی من تو ثبت نام منطقه 3 رو لحاظ کرده بودم، این رو با دانشگاه در جریان گذاشتم(قبل ثبت نام) و اونا گفتن که مشکلی نیست ولی بعد ثبت نام گفتن کاری از دست ماساخته نیست و خودتون اون رو انتخاب کردید میخواستم بپرسم حالا من میتونم در کنکور 1400 دوباره از سهمیه ی 5 درصدیم استفاده کنم یادیگه نمیشه؟
  لطفا با قاطعیت پاسخ بدید تا تکلیفمون واقعا روشن شه!

  1. ADMIN می گوید

   در دوره روزانه یکبار در هر مقطع میتونین استفاده کنین و در دوره غیر روزانه دوبار / موفق باشین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.