مرور رده

معافیت ایثارگران

شرایط معافیت ایثارگری سال 1400 | انواع معافیت ایثارگری

از جمله روش هایی که افراد می‌توانند با استفاده از آن از خدمت دو ساله سربازی معاف شوند استفاده از معافیت ایثارگری می‌باشد که خود شامل انواع مختلفی نیز می‌باشد، البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که این معافیت از سربازی شامل حال تمامی…
ادامه مطلب ...