مرور رده

دسته‌بندی نشده

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور باغین

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی 1399 با زمان، نحوه و سایت  ثبت…
ادامه مطلب ...

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پرند

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور 99 با زمان،نحوه و سایت  ثبت نام بدون کنکور پیام نور 99 نیز…
ادامه مطلب ...