کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

0
زمان تقریبی مطالعه: 11 دقیقه
مرکز مشاوره باخه
 

مسلماً دانستن زبان دوم به خصوص زبان انگلیسی به عنوان مهارت‌های پایه‌ی بسیاری از دروس دانشگاهی شناخته می‌شود چرا که ندانستن این زبان ممکن است در برخی رشته‌ها به افراد جهت کسب مهارت‌های بیشتر ضرر برساند. برای مثال این افراد از خواندن برخی مقالات معتبر انگلیسی مرتبط به رشته خود محروم می‌شوند و یا هنگام استفاده از سایت‌‌ها و اخبار انگلیسی با مشکل مواجه شوند. یادگیری رشته زبان انگلیسی صرفاً به فضای آکادمیک محدود نمی‌شود و اگر افراد خواستار یادگیری این زبان هستند می‌توانند در بازه‌ی زمانی 2 تا 3 سال این زبان پراهمیت را در سطح مناسب فراگیرند اما برخی افراد به سبب علاقه بسیار، رشته زبان انگلیسی را به عنوان رشته تحصیلی خود در دانشگاه انتخاب می‌کنند و جزء دروس پرمخاطب است.

فهرست مطالب

مرکز مشاوره باخه تلاش نموده با جمع آوری موضوعات مربوط به کنکور ارشد زبان انگلیسی، مقاله ای جامع را پیرامون این آزمون در اختیارتان قرار دهد. در صورتی‌که نیاز به مطالعه کامل مقاله ندارید می‌توانید از فهرست زیر قسمت دلخواه را انتخاب نموده و با کلیک روی آن، مطلب مورد نیاز را مطالعه کنید.

گرایش ها و منابع ارشد زبان انگلیسی

آشنایی داوطلبان کنکور ارشد زبان انگلیسی با گرایش های این رشته، دروس امتحانی و منابع اصلی آزمون بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در ادامه منابعی که متقاضیان این رشته به منظور شرکت در آزمون موظف هستند آنها را مطالعه کنند در اختیارتان قرار داده شده است.

گرایش ها

  • آموزش زبان انگليسي
  • زبان و ادبيات انگليسي
  • زبان و ادبيات انگليسي

انتخاب گرایش و رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای اهمیت فراوانی است زیرا تعیین کننده تخصص اصلی فرد در آینده برای ورود به بازارکار و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می باشد.

جدول ضرایب ارشد زبان انگلیسی

1- زبان عمومي (انگليسي)، 2- زبان تخصصي (آموزش زبان انگليسي)، 3- زبان تخصصي (زبان و ادبيات انگليسي)، 4- زبان تخصصي (مترجمي زبان انگليسي)

رشته گرایش کد ضریب ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)
1 2 3 4
آموزش زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي 1 2 3 0 0
زبان و ادبيات انگليسي زبان و ادبيات انگليسي 2 2 0 3 0
مترجمي زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي 3 2 0 0 3

 

نکته: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برحسب علایق خود می‌توانند یکی از گرایش‍های این رشته را انتخاب کرده و با توجه به دروس امتحانی ذکر شده و ضرایب آنها نسبت به مطالعه منابع لازم اقدام نمایند.

آمادگی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد نیازمند شناسایی منابع مفید است که اگر به درستی انتخاب شود، می‌تواند داوطلب را به قبولی در این آزمون نزدیک کند.

منابع کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی باتوجه به شرایط و موقعیت داوطلب به ۳ دسته تقسیم می‌شود:

  1. منابع اصلی: اگر داوطلب اطلاعات کافی و جامع را از رشته مورد نظر ندارد پیشنهاد میشود که از منابع اصلی استفاده کند تا بصورت کامل با موضوعات هر مبحث آشنایی پیدا کند. پس از آن می‌تواند از کتاب های آموزشی و جزوه ها برای تست زنی استفاده کند.
  2. کتاب های کمک اموزشی: اگر داوطلب اطلاعات کافی و جامع در مورد رشته مورد نظر دارد و وقت چندان زیادی هم ندارد بهتر است از منابع کمک آموزشی کمک بگیرد.
  3. جزوه ها: اگه داوطلب اطلاعات کافی و جامع در مورد رشته مورد نظر دارد و وقت مناسب و کافی برای مطالعه ندارد بهتر است که از جزوه های آموزشی استفاده کند.

نکته: داوطلبان طبق سطح علمی می‌توانند از هر بخشی و یا حتی هر ۳ بخش که ذکر شد، بر اساس نیازشان کمک بگیرند.

نکته: داوطلب می تواند برای تهیه جزوه از انتشارات دانشگاه های معتبر مربوط به هر رشته استفاده کند.

منابع اصلی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

دروس امتحانی

منابع مطالعاتی اصلی

زبان عمومی ( انگلیسی )
1100 words 2 – Oxford practice Grammar Advanced (by George Yule)
زبان تخصصی ( آموزش زبان انگلیسی )
Methodology: Approaches and Methods in Language Teaching (J,C.R Richards and T.S. Rodgers, R&R, All).

Developing Second Language Skills (K. Chastain, Chastain, 2-4-7-8-9-10-11) 5 – Techniques and Principles in Language Teaching (D. Larsen-Freemen, L-F, All).

Principles of language Teaching and learning (D.H. Brown, PLLT, All) Brown II.

Teaching by Principles (D.H. Brown, TBP, 1 to 20).

Linguistic: An Introduction to Language (V. Fromkin, R. Rodman, and N. Hyams, Fromkin, All).               Essential Introductory Linguistics (G. Hudson, Hudson).

The Study of Language (G Yule, All)

Testing:  Writing English Language Tests (J.B. Heaton, Heaton, All).      Fundamental considerations in Language Testing by L.Bachman (chapters 1,2,3, 4).    Language Assessment by Douglas Brown.

Testing Language Skils (H. Farhady, A. Ja’farpur, and P. Birjandi, FJB, All).

 

منابع اصلی ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دروس امتحانی

منابع مطالعاتی اصلی

زبان عمومی ( انگلیسی )
1 – دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه ها (دکتر بهروز عزب دفتری)         2 – کتاب تافل EFL.Thomson, Bruce Roger                                 3- 4Grammar Digest                  4 – کتاب های تافل NTC. CBT (2004) CBT. Combridge                         5 – واژگان مترادف و کاربرد آن ها (دکتر نوروزی خیابانی)                                 6 – A Vocabulary Workbook for ESL                                               7 – کتاب های درك مطلب (Reading Comprehension)                           8 –  1100Words                           9 – (Levine)Vocabulary For College – Bound Student               10 – بخش Reading کتاب های TOFEL , GRE
زبان تخصصی ( زبان و ادبیات انگلیسی )
History of Literature: (8th Edition) The Norton Anthology of English Literature Stephen Greenblatt, M. H. Abrams, Alfred David,
Barbara K. Lewalski, Lawrence Lipking, George M. Logan, Katharine Eisaman Maus, James Noggle, James
simpson.                                  Literary Terms: 1- Dictionay of Literary Terms & Literary Theory (4th edition) by J. A. Cuddon Penguin Reference. 2-  A Glossary of Literary Terms 11th or 10th edition by M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham. 3- Literary Criticism from Plato to Present by Rafery Habib, 2005.Literary Criticism: 1- An Introduction to Theory and Practice (5th edition) by Charles E. Bressler. 2-  A Readers Guide to Contemporary Literary Theory 5th edition by Raman Selden.History of Criticism:1-  An Introduction to Literary Criticism by Dutton, Richard. Longman York Press, 1984. 2- A Short History of Literary Critism by Vernon Hall.Poetry: 1- Cookson, Linda. Practice Approaches to Literary Criticism, Plays. Longman. 1988. 2- Drew, Elizabeth. Poetry, A Modern Guide to Understanding & Enjoyment. Dell Publishing Co. 1959. 3- Perrine, Laurence. Literature, Structure, Sound and Sense, Vols.1, The Elements of Short Story. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1974.
Drama: 1- Perrine, Laurence. Literature, Structure, Sound and sense, Vols. 1, The Elements of Drama. Harcourt Brace Jovanovich. Inc. 1947. 2- Clark, R. F. The Growth and Nature of Drama. Cambridge, 1965.Novel & Short Story: 1- Gelshenen & Key. Discovering Fiction, Vols. 1&2. Cambidge University press, 2001 2- Hill, Robert: Martin, Alex. Moderrn Novels. Prentice Hall, 1996. Literary Schools: 1- Related Parts in Norton Anthology. 2- Haghighi, Manoushehr. Literary Schools Avaye Noor Pub, 1993.

 

منابع اصلی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

دروس امتحانی

منابع مطالعاتی اصلی

زبان عمومی ( انگلیسی )
1- دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه ها (دكتر بهروز عزبدفتری)          2- Grammar Digest

3 – بخش Reading comprehension کتاب های GRE

زبان تخصصی ( مترجمی زبان انگلیسی )

1- مجموعه مقالات ترجمه شناسی دكتر فرح زاد                                                 2- Theories of translation دكتر علی میر عمادی

3- Translation Studies جرمی ماندی

4- A teatbook of translation  پیتر نیومارك

5- An introduction to language  فرامكین

6- Meaning-based translation (لارسون)

 7-  اصول و روش ترجمه دكتر ملانظر

8- The study of language جورج یول

9- principles of language learning and teaching  داگلاس براون (فصل9)

10-  Introductory linguistics  هادسون

11- بررسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها دكتر ضیاء حسینی                       12-  Contrastive Analysis & Error Analysis  دكتر كشاورز

13-  مبانی صرف دكتر شقاقی

یکی از مشکلات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد انتخاب منابع کمک آموزشی است. زیرا مؤسسات زیادی وجود دارند که بسته های آموزشی متفاوتی ارائه میدهند که هر داوطلب می‌تواند طبق نیاز و شرایطش از این منابع استفاده کند.

ارشد زبان انگلیسی

زمان بندی کنکور ارشد زبان انگلیسی 99

کنکور کارشناسی ارشد هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد داوطلبین باید با اطلاع از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

شرایط و ضوابط و زمان‌بندی کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

داوطلبینی که تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد را دارا باشند می‌توانند در بازه زمانی ثبت نام با ورود به سامانه سازمان سنجش اموزش کشور  اقدام به ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نمایند.

پیشنهاد می‌کنیم به جهت آشنایی با نحوه و مراحل ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مقاله مربوط به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

شرایط و ضوابط

داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ را دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را دارا باشند. مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ به جهت آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام اولیه لازم و ضروری است. ما در این مقاله برخی از شرایط و ضوابط مورد نیاز را ذکر می‌کنیم:

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت بـه احکـام عملـی اسـلام (انجـام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر بـه نقـض احکام اسلامی نباشند.

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران. تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی داشته، بایـد تغییر نظر او احراز شود.

د) نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها.

ه) عدم احراز فساد اخلاقی.

و) عدم اشتهار به ارتکـاب اعمـال خـلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی

الف) داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا دکترای حرفهای) یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسـی کـه مـدرک
مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ب) براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفته‌شدگان نهائی دوره‌های روزانه در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال سال ۱۳۹۸ نخواهند بود.

ج) دانشجویان سال آخر و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ به بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند، در صورتیکه معدل آنان کمتر از ۱۲ باشد، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

د) پذیرفته‌شدگان دوره روزانه باید برابر طول مدت تحصیل خود در کارشناسی ارشد، در زمان ثبت نام تعهد بسپارند تا در صورت نیاز در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند به خدمت اشتغال ورزند.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باید در بازه زمانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ از طریق سامانه سازمان سنجش اموزش کشور اقدام به ثبت نام نمایند.

آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کنکور کارشناسی ارشد در تاریخ پنجشنبه ۹۹/۰۱/۲۸ و جمعه ۹۹/۰۱/۲۹ برگزار خواهد شد. افرادی که در آزمون ثبت نام نموده اند باید چند روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نموده و اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه خود نمایند. مشخصات فردی داوطلب و همچنین محل و زمان دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در داخل کارت ورود به جلسه درج گردیده است.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت اطلاعات درج شده برروی کارت ورود به جلسه با اطلاعات داوطلب، افراد باید نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ در نیمه دوم خرداد ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد. داوطلبان با مشاهده کارنامه منتشر شده توسط سازمان سنجش و بررسی و تحلیل کارنامه خود برای انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد اقدام می‌نمایند. لازم به ذکر است که این مرحله اعلام نتایج اولیه بوده و اعلام نتایج نهائی پس از انتخاب رشته، در نیمه اول شهریور ماه اعلام می‌گردد.

نکته مهم در رابطه با انتخاب رشته مجزا بودن انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد می‌باشد. برای آشنایی کامل با نحوه انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد می‌توانید مقاله انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده هرگونه اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق دانشگاه آزاد و سازمان سنجش پیگیری و اعتراض نمایند.

تخمین رتبه وقبولی کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش اموزش کشور مهم‌ترین مسئله بررسی کارنامه، اطلاع از ظرفیت‌ها و همچنین تحلیل و بررسی شانس قبولی در دانشگاه‌ها و دوره‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است. بررسی و تحلیل کارنامه و تخمین شانس قبولی فرد یک موضوع فنی است که مشاوران متخصص در این زمینه می‌توانند داوطلبان را راهنمایی‌ کنند.

جهت آشنایی بیشتر با نحوه انتخاب رشته مقاله انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

ظرفیت پذیرش ارشد زبان انگلیسی

دانشگاه‌های سراسری و آزاد در سرتاسر کشور در دوره‌های مختلف در این رشته دانشجو می‌پذیرند. میزان ظرفیت این رشته در دانشگاه‌های مختلف بصورت زیر است.

روزانه نوبت دوم مجازی پردیس خودگردان پیام نور مجازی پیام نور غیرانتفاعی آزاد
716 244 155 143 280 320 770 2920
مجموع : 5548

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
33 7117 48.89 52.78
133 5693 18.89 45.56
196 5159 23.89 35
211 5095 35.56 28.33
346 4519 24.44 30.56
416 4336 28.33 20
566 4077 40 8.33
635 3968 6.11 28.33
741 3835 11.11 26.67

رتبه قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

رتبه رشته محل قبولی
11 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
60 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
209 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه مازندران – بابلسر
290 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین
1047 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه ایلام

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
260 4082 47.22 0.56
415 3735 40 0
579 3475 34.44 0
626 3415 32.78 1.11
880 3200 30 0
927 3171 28.33 0
1555 2820 21.67 0
2038 2640 12.22 0

رتبه قبولی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه رشته محل قبولی
15 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران
56 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
88 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه گیلان – رشت
289 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه رازی – کرمانشاه
520 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
635 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید باهنر – کرمان
978 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2311 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
340 4053 47.22 0
377 3922 48.89 0
497 3738 40 0
509 3721 43.89 0
598 3604 37.22 0
717 3483 40 0
784 3424 35.56 0
925 3290 6.11 14.44

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

رتبه رشته محل قبولی
41 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
165 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
352 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه بیرجند
1215 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران
3020 مترجمی زبان انگلیسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز
6865 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد
10130 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز

سهمیه های ارشد

کنکور کارشناسی ارشد مانند سایر مقاطع تحصیلی دارای سهمیه‌هایی است که داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط قانونی که در دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد می‌باشد می‌توانند از این سهمیه‌ها بهره‌مند گردند. در ادامه به معرفی ان سهمیه‌ها می‌پردازیم.

۱- سهمیه رزمندگان: رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه بصورت متوالی یا متناوب در جبهه

۲- سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی: همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان

۳- سهمیه ایثارگران ۵ درصدی: جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

۴- سهمیه استعدادهای درخشان:

الف) برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی ـ دانشجویی

ب) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان

ج) رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنوارههای خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ %در دستاورد حائز رتبه

د) دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شده است.

ه) دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شده است

۵- سهمیه حافظان قرآن مجید: حافظان قرآن بدون مدرک کارشناسی می‌توانند برای مجموعه امتحانی شماره ۱۱۱۱ شرکت نمایند.

به منظور اطلاع از سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد می‌توانید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

نمونه کارنامه ارشد آموزش زبان انگلیسی با سهمیه

رتبه رتبه کشوری تراز سهمیه  زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
73 1013 3626 28.89 12.22
85 1288 3412 22.22 11.11
123 2007 3007 26.11 0
32 3259 2612 25٪ 7.22 7.87

نمونه کارنامه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با سهمیه

رتبه رتبه کشوری تراز سهمیه  زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
51 806 3303 26.11 1.11
68 1117 3100 30.56 0
83 1369 2972 28.89 0
70 4701 2140 25٪ 7.22 0

نمونه کارنامه ارشد مترجمی زبان انگلیسی با سهمیه

رتبه رتبه کشوری تراز سهمیه  زبان عمومی رشته های زبان  زبان تخصصی
19 305 4158 30.56 13.33
36 595 3670 26.11 6.67
83 1530 2974 28.89 0
4993 5232 2140 25٪ 7.22 0

بدون کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دانشگاه‌های سراسری و آزاد در دوره‌های مختلف روزانه و شبانه و غیرانتفاعی و فراگیر پیام نور همه ساله بصورت بدون کنکور نیز دانشجو می‌پذیرند.  برای ورود بدون کنکور به این دانشگاه‌ها متقاضیان باید از شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور را مطالعه و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام آن اقدام نمایند. بازه زمانی ثبت نام و اعلام نتایج هرکدام از دوره‌های بدون آزمون و همچنین شرایط و نحوه ورود آنها با هم متفاوت بوده و تمامی متقاضیان باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه باشند. لذا متقاضیان می‌توانند با مطالعه مقاله مربوط به ارشد زبان انگلیسی بدون کنکور پیام نور اقدام به شرکت در دوره‌های بدون آزمون نمایند.

مرکز مشاوره باخه
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.