کارشناسی ارشد حقوق 99

0
زمان تقریبی مطالعه: 12 دقیقه

حقوق به معنی مجموعه امتیازاتی ست که به یک فرد اطلاق می شود و یا به مجموعه باید ها و نبایدهایی است که افراد یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند. حقوق همواره در پی تشخیص حق و عدالت خواهی قدم برداشته است. به همین علت هر ساله متقاضیان زیادی برای کارشناسی ارشد حقوق اقدام می‌نمایند. در اصل ریشه علم حقوق پاسخ به سوال (حق کیست؟)نشات می گیرد لذا همواره یک حقوقدان درگیر کشمکش ها وجدال های میان حق و باطل می شود.

رشته حقوق از محبوب ترین رشته های علوم انسانی به شمار می رود. در واقع این گستره وسیع مباحث حقوقی ست که موجب این حجم از گرایش به این رشته شده است.در دنیای امروز هر گونه روابط اجتماعی چه میان مردم و چه میان حکومت و مردم نشان از ردپای علم حقوق را دارند.یک حقوقدان به مباحثی چون فلسفه ،منطق ،زبان عربی،جامعه شناسی و….بسیاری از علوم دیگر تسلط دارد همچنین جسارت ،اعتماد به نفس بالا و منطق قوی از ویژگی های یک حقوقدان برجسته به شمار می رود.

حقوق به معنی مجموعه امتیازاتی ست که به یک فرد اطلاق می شود و یا به مجموعه باید ها و نبایدهایی است که افراد یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند. حقوق همواره در پی تشخیص حق و عدالت خواهی قدم برداشته است. به همین علت هر ساله متقاضیان زیادی برای کارشناسی ارشد حقوق اقدام می‌نمایند. در اصل ریشه علم حقوق پاسخ به سوال (حق کیست؟)نشات می گیرد لذا همواره یک حقوقدان درگیر کشمکش ها وجدال های میان حق و باطل می شود.

رشته حقوق از محبوب ترین رشته های علوم انسانی به شمار می رود. در واقع این گستره وسیع مباحث حقوقی ست که موجب این حجم از گرایش به این رشته شده است.در دنیای امروز هر گونه روابط اجتماعی چه میان مردم و چه میان حکومت و مردم نشان از ردپای علم حقوق را دارند.یک حقوقدان به مباحثی چون فلسفه ،منطق ،زبان عربی،جامعه شناسی و….بسیاری از علوم دیگر تسلط دارد همچنین جسارت ،اعتماد به نفس بالا و منطق قوی از ویژگی های یک حقوقدان برجسته به شمار می رود.

فهرست مطالب

مرکز مشاوره باخه تلاش نموده با جمع آوری موضوعات مربوط به کنکور ارشد حقوق، مقاله ای جامع را پیرامون این آزمون در احتیارتان قرار دهد. در صورتی‌که نیاز به مطالعه کامل مقاله ندارید می‌توانید از فهرست زیر قسمت دلخواه را انتخاب نموده و با کلیک روی آن، مطلب مورد نیاز را مطالعه کنید.

گرایش ها و منابع ارشد حقوق

اطلاع از دروس امتحانی و ضرایب آنها و همچنین منابع مطالعاتی برای گرایش‌های مختلف کارشناسی ارشد مهم‌ترین مسائل کنکور کارشناسی ارشد برای داوطلبین به‌شمار می‌رود. افراد با اطلاع دقیق از دروس امتحانی، گرایش‌های مختلف و منابع مطالعاتی می‌توانند برنامه‌ریزی بهتری برای کنکور کارشناسی ارشد خود داشته باشند.

گرایش‌ها

 • حقوق خصوصي
 • حقوق اقتصادی
 • سردفتري اسناد رسمي
 • حقوق ثبت اسناد و املاك
 • حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
 • حقوق حمل و نقل تجاري
 • فقه و حقوق اقتصادي
 • حقوق مالي  اقتصادي
 • حقوق بين‌لملل
 • حقوق جزا و جرم شناسي
 • حقوق كيفري اطفال و نوجوانان
 • مديريت اصلاح و كيفرهاي قضايي
 • مديريت ثبت اسناد و املاك
 • حقوق عمومي
 • مديريت نظارت و بازرسي
 • مديريت دادگستري
 • حقوق دادرسي اداري
 • حقوق بشر
 • حقوق مالكيت فكري
 • حقوق تجارت الكترونيكي
 • حقوق محيط زيست
 • حقوق تجارت بين‌الملل
 • حقوق نفت و گاز
 • معارف اسلامي و حقوق گرایش حقوق خانواده
 • معارف اسلامي و حقوق گرایش حقوق عمومي
 • حقوق خانواده
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
 • حقوق شركتهاي تجاري

انتخاب گرایش و رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای اهمیت فراوانی است زیرا تعیین کننده تخصص اصلی فرد در آینده برای ورود به بازارکار و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر می باشد.

جدول ضرایب ارشد حقوق

عناوين دروس امتحاني: 1- متون حقوق به زبان (انگليسي، فرانسه )، 2- حقوق مدني ، 3- حقوق تجار ت، 4- آيين دادرسي مدني ، 5- متون فقه، 6- حقوق جزاي عمومي، 7- حقوق جزاي اختصاصي، 8- حقوق بين الملل عمومي ، 9- حقوق اداري، 10 – حقوق اساسي ، 11 – حقوق مدني (تعهدات)، 12 – حقوق بين الملل خصوصي، 13 – آيين دادرسي كيفري، 14 – حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، 15 – سازمان هاي بين المللي، -16 دروس تخصصي رشته‌هاي معارف اسلامي و حقوق و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدني (اشخاص تا وصيت و ارث) وآيين دادرسي مدني (دعاوي خانوادگي))، 17 – حقوق ارتباطات.

رشته

گرایش

کد ضریب

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
حقوق خصوصي
____ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق اقتصادی
____ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سردفتري اسناد رسمي
____ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق ثبت اسناد و املاك
حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
حقوق حمل و نقل تجاري
فقه و حقوق اقتصادي
____ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق مالي  اقتصادي
____ 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق بين‌لملل
____ 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
حقوق جزا و جرم شناسي
____ 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
حقوق كيفري اطفال و نوجوانان
____ 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
مديريت اصلاح و كيفرهاي قضايي
 مديريت ثبت اسناد و املاك
____ 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
حقوق عمومي
____ 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
مديريت نظارت و بازرسي
____ 4 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
مديريت دادگستري
حقوق دادرسي اداري
حقوق بشر
____ 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 0 0
حقوق مالكيت فكري
____ 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 حقوق تجارت الكترونيكي
____ 6 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق محيط زيست
____ 7 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
حقوق تجارت بين‌الملل
____ 8 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
حقوق نفت و گاز
____ 8 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
معارف اسلامي و حقوق
حقوق خانواده 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
حقوق عمومي
حقوق خانواده
____ 9 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
حقوق ارتباطات
____ 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
____ 11 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
حقوق شركتهاي تجاري
____ 11 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0

نکته: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برحسب علایق خود می‌توانند یکی از گرایش‍های این رشته را انتخاب کرده و با توجه به دروس امتحانی ذکر شده و ضرایب آنها نسبت به مطالعه منابع لازم اقدام نمایند.

آمادگی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد نیازمند شناسایی منابع مفید است که اگر به درستی انتخاب شود، می‌تواند داوطلب را به قبولی در این آزمون نزدیک کند.

منابع کارشناسی ارشد حقوق باتوجه به شرایط و موقعیت داوطلب به ۳ دسته تقسیم می‌شود:

 1. منابع اصلی: اگر داوطلب اطلاعات کافی و جامع را از رشته مورد نظر ندارد پیشنهاد میشود که از منابع اصلی استفاده کند تا بصورت کامل با موضوعات هر مبحث آشنایی پیدا کند. پس از آن می‌تواند از کتاب های آموزشی و جزوه ها برای تست زنی استفاده کند.
 2. کتاب های کمک اموزشی: اگر داوطلب اطلاعات کافی و جامع در مورد رشته مورد نظر دارد و وقت چندان زیادی هم ندارد بهتر است از منابع کمک آموزشی کمک بگیرد.
 3. جزوه ها: اگه داوطلب اطلاعات کافی و جامع در مورد رشته مورد نظر دارد و وقت مناسب و کافی برای مطالعه ندارد بهتر است که از جزوه های آموزشی استفاده کند.

نکته: داوطلبان طبق سطح علمی می‌توانند از هر بخشی و یا حتی هر ۳ بخش که ذکر شد، بر اساس نیازشان کمک بگیرند.

نکته: داوطلب می تواند برای تهیه جزوه از انتشارات دانشگاه های معتبر مربوط به هر رشته استفاده کند.

منابع اصلی ارشد آزمون کارشناسی ارشد حقوق

منابع مطالعاتی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد رشته حقوق به دو دسته منابع اصلی و منابع کمکی تقسیم می‌شود. استفاده از منابع اصلی برای تفهیم مطالب و یادگیری عمیق و کاربردی و منابع کمکی برای آمادگی بیشتر در جلسه آزمون استفاده می‌گردد. استفاده از منابع اصلی و کمکی در کنار هم می‌تواند مکمل یکدیگر باشد و آمادگی شما را برای شرکت در آزمون بیشتر نماید.

دروس امتحانی

منابع مطالعاتی اصلی

متون حقوق به زبان ( انگليسي ، فرانسه )
کتابهای زبان تخصصی مخصوص دانشجویان حقوق
حقوق مدنی
اموال و مالکیت، اعمال حقوقی، وقایع حقوقی مؤلف دکتر کاتوزیان، درس هایی از عقود معین 1 و 2 مؤلف دکتر کاتوزیان
حقوق تجارت
قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی مؤلفان دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی

تجارت( 2 و 3) مؤلف دکتر کاویانی،

آیین دادرسی مدنی
آئین دادرسی مدنی جلد 1 و 2 و 3 مؤلف دکتر شمس،
متون فقه
لمعه دمشقیه دو جلد  شهید اول،  تحریر الروضه فی شرح اللمعه المشقیه به همراه کتاب فقه استدلالی
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای عمومی مؤلف دکتر محمد علی اردبیلی،
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3 مؤلف دکتر میرمحمد صادقی،
حقوق بین الملل عمومی
 بین الملل عمومی نوشته دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،

حقوق بین الملل عمومی ترجمه و تحقیق از دکتر قاسم زمانی،

حقوق معاهدات بین المللی  مؤلف دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، منشور سازمان ملل متحد

حقوق اداری
حقوق اداری مؤلف منوچهر مؤتمنی، کلیات حقوق اداری ایران مؤلف رضا موسی زاده
حقوق اساسی
بایسته های حقوق اساسی مؤلف دکتر سید ابوالفضل قاضی،

حقوق اساسی جمهوری اسلامی مؤلف دکتر محمد هاشمی،

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

حقوق مدنی ( تعهدات )
 اعمال حقوقی مؤلف دکتر کاتوزیان، وقایع حقوقی مؤلف دکتر کاتوزیان،
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی مؤلف دکتر محمد نصیری،

حقوق بین الملل خصوصی مؤلف نجادعلی الماسی

آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری (1و 2 ) و  نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری مؤلف دکتر خالقی،

یکی از مشکلات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برای تهیه بسته‌های آموزشی مواجه با تعداد بسیاری بسته از موسسات مختلف است که داوطلبان را دچار سردرگمی می‌کند، آنچه بسیار حائز اهمیت می‌باشد این است که داوطلبان باید دید درستی نسبت به شرایط خود داشته باشند، همچنین باید توقع و هدف خود را نسبت به بسته‌های آموزشی مشخص کنند تا بتوانند تصمیم درستی جهت خرید هر بسته اتخاذ نمایند.

ارشد حقوق

زمان‌بندی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۹

کنکور کارشناسی ارشد هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد داوطلبین باید با اطلاع از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

پیشنهاد می‌کنیم به جهت آشنایی با نحوه و مراحل ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مقاله مربوط به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

شرایط و ضوابط و زمان‌بندی کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

داوطلبینی که تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد را دارا باشند می‌توانند در بازه زمانی ثبت نام با ورود به سامانه سازمان سنجش اموزش کشور  اقدام به ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ نمایند. پیشنهاد می‌کنیم به جهت آشنایی با نحوه و مراحل ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ مقاله مربوط به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

شرایط و ضوابط

داوطلبینی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ را دارند باید شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام را دارا باشند. مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ به جهت آگاهی از شرایط و ضوابط ثبت نام اولیه لازم و ضروری است. ما در این مقاله برخی از شرایط و ضوابط مورد نیاز را ذکر می‌کنیم:

شرایط عمومی

الف) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب) عدم احراز ملتزم نبودن نسبت بـه احکـام عملـی اسـلام (انجـام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات).

تبصره: اقلیتهای دینی (ادیان رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر بـه نقـض احکام اسلامی نباشند.

ج) عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران. تبصره: در صورتی که داوطلب سابقه عناد با نظام جمهوری اسلامی داشته، بایـد تغییر نظر او احراز شود.

د) نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آنها.

ه) عدم احراز فساد اخلاقی.

و) عدم اشتهار به ارتکـاب اعمـال خـلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال.

شرایط اختصاصی

الف) داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا دکترای حرفهای) یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسـی کـه مـدرک
مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ب) براساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، پذیرفته‌شدگان نهائی دوره‌های روزانه در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، حتی در صورت عدم ثبت نام و یا انصراف قطعی از رشته قبولی، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال سال ۱۳۹۸ نخواهند بود.

ج) دانشجویان سال آخر و دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته که از تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ به بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند، در صورتیکه معدل آنان کمتر از ۱۲ باشد، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

د) پذیرفته‌شدگان دوره روزانه باید برابر طول مدت تحصیل خود در کارشناسی ارشد، در زمان ثبت نام تعهد بسپارند تا در صورت نیاز در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند به خدمت اشتغال ورزند.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ باید در بازه زمانی ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ از طریق سامانه سازمان سنجش اموزش کشور اقدام به ثبت نام نمایند.

آزمون کارشناسی ارشد ۹۹

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کنکور کارشناسی ارشد در تاریخ پنجشنبه ۹۹/۰۱/۲۸ و جمعه ۹۹/۰۱/۲۹ برگزار خواهد شد. افرادیکه در آزمون ثبت نام نموده اند باید چند روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نموده و اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه خود نمایند. مشخصات فردی داوطلب و همچنین محل و زمان دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ در داخل کارت ورود به جلسه درج گردیده است.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت اطلاعات درج شده برروی کارت ورود به جلسه با اطلاعات داوطلب، افراد باید نسبت به ویرایش کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ در نیه دوم خرداد ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد. داوطلبین با مشاهده کارنامه منتشر شده توسط سازمان سنجش و بررسی و تحلیل کارنامه خود برای انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد اقدام می‌نمایند. لازم به ذکر است که این مرحله اعلام نتایج اولیه بوده و اعلام نتایج نهائی پس از انتخاب رشته، در نیمه اول شهریور ماه اعلام می‌گردد.

نکته مهم در رابطه با انتخاب رشته مجزا بودن انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد می‌باشد. انتخاب رشته دانشگاه آزاد در داخل سامانه دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌شود. برای آشنایی کامل با نحوه انتخاب رشته در دانشگاه‌های سراسری و آزاد می‌توانید مقاله انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

کسانیکه نسبت به نتایج اعلام شده هرگونه اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق دانشگاه آزاد و سازمان سنجش پیگیری و اعتراض نمایند.

تخمین رتبه وقبولی کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

پس از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش اموزش کشور مهم‌ترین مسئله برای داوطلبین بررسی کارنامه، اطلاع از ظرفیت‌ها و همچنین تحلیل و بررسی شانس قبولی در دانشگاه‌ها و دوره‌های مختلف بسیار حائز اهمیت است. بررسی و تحلیل کارنامه و تخمین شانس قبولی فرد یک موضوع فنی است که مشاوران متخصص در این زمینه می‌توانند داوطلبان را در این زمینه راهنمایی‌های کنند. پیشنهاد می‌کنیم به‌جهت آشنایی بیشتر با نحوه انتخاب رشته مقاله انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ را مطالعه نمائید.

ظرفیت دانشگاه‌ها در کارشناسی ارشد حقوق

روزانه نوبت دوم پیام نور غیرانتفاعی پردیس خودگردان مجازی آزاد
1023 456 420 1605 309 575 5780

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد حقوق

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه (ضريب 1) حقوق مدنی (ضريب 3) حقوق تجارت (ضريب 1) آیین دادرسی مدنی (ضريب 1) متون فقه (ضريب 1)
40 7867 5.56 78.33 40 73.33 71.67
107 7290 4.44 66.67 37.78 53.33 73.33
280 6713 0 65 20 62.22 53.33
366 6541 5.56 55 51.11 68.89 25
530 6307 16.67 53.33 71.11 44.44 28.33
1445 5532 0 46.67 42.22 46.67 20

رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق

رتبه سهمیه رشته قبولی محل قبولی
30 25 درصد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران / نوبت دوم
58 آزاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران / نوبت دوم
69 آزاد حقوق خصوصی  دانشگاه تهران / روزانه
76 5 درصد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز/ روزانه

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد ۹۹

کنکور کارشناسی ارشد مانند سایر مقاطع تحصیلی دارای سهمیه‌هایی است که داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط قانونی که در دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد می‌باشد می‌توانند از این سهمیه‌ها بهره‌مند گردند. در ادامه به معرفی ان سهمیه‌ها می‌پردازیم.

۱- سهمیه رزمندگان: رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه بصورت متوالی یا متناوب در جبهه

۲- سهمیه ایثارگران ۲۵ درصدی: همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان

۳- سهمیه ایثارگران ۵ درصدی: جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

۴- سهمیه استعدادهای درخشان:

الف) برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی ـ دانشجویی

ب) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان

ج) رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنوارههای خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در دوره کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ %در دستاورد حائز رتبه

د) دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شده است.

ه) دانش‌آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شده است

۵- سهمیه حافظان قرآن مجید: حافظان قرآن بدون مدرک کارشناسی می‌توانند برای مجموعه امتحانی شماره ۱۱۱۱ شرکت نمایند.

به منظور اطلاع از سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد می‌توانید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

ارشد حقوق بدون کنکور

دانشگاه‌های سراسری و آزاد در دوره‌های مختلف روزانه و شبانه و غیرانتفاعی و فراگیر پیام نور همه ساله بصورت بدون کنکور نیز دانشجو می‌پذیرند.  برای ورود بدون کنکور به این دانشگاه‌ها داوطلبین باید از شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور را مطالعه و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به ثبت نام آن اقدام نمایند. بازه زمانی ثبت نام و اعلام نتایج هرکدام از دوره‌های بدون آزمون و همچنین شرایط و نحوه ورود آنها با هم متفاوت بوده و تمامی متقاضیان باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی مربوطه باشند. لذا متقاضیان می‌توانند با مطالعه مقاله مربوط به ارشد حقوق بدون کنکور اقدام به شرکت در دوره‌های بدون آزمون نمایند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از ضریب دروس کارشناسی ارشد حقوق
 

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”آیا استفاده از منابع آموزشی در قبولی کارشناسی ارشد موثر است؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”بله”}},{“@type”:”Question”,”name”:”آیا فردی که کارشناسی مرتبط با حقوق ندارد می‌تواند ارشد حقوق بخواند؟”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”بله”}}]}

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.