ویژگی ها و شرایط عقد رهن

معرفی شرایط ، ویژگی ها و خصوصیات عقد رهن

0
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

همانطور که در مقاله قرارداد رهن اشاره کردیم، رهن عقدی است که به واسطه آن مالی در اختیار شخصی به عنوان وثیقه گذاشته می‌شود و به ازای آن مبلغی دریافت می‌شود. عقد رهن دارای انواع مختلفی مانند رهن خانه و رهن مغازه بوده که افراد برحسب نیاز خود از آن استفاده می‌نمایند. اما موضوعی که در این خصوص بسیار حائز اهمیت است ویژگی ها و شرایط عقد رهن است. ما مشاورین حقوقی مرکز مشاوره باخه تصمیم گرفتیم تا در این مقاله شرایط و قوانین قرارداد رهن را به شما ارائه نمائیم.

ویژگی ها و خصوصیات عقد رهن

  1. عقد رهن از جمله عقود عینی است یعنی قبض شرط صحت آن است اما لازم نیست عین مرهونه در دست مترهن باقی بماند.
  2. مالی که موضوع عقد رهن قرار می‌گیرد حتماً می‌بایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. بنابراین به همین علت امکان به رهن گذاشتن سرقفلی وجود ندارد.
  3. بدلیل این که در عقد رهن ، مال یا ملکی وثیقه طلب می‌باشد و در صورت عدم پرداخت دین با انجام تشریفاتی ملک مورد نظر فروخته خواهد شد، بنابراین عین مرهونه می‌بایست قابلیت فروش داشته باشد.
  4. رهن عقدی است تبعی و این موضوع به این معناست که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن ملک یا مالی برای وثیقه گذاشته شود.
  5. رهن مکرر است به این معنی که سلطه مالکانه راهن بر عین مرهونه باقی می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می‌شود.

شرایط عقد رهن

1- شرط وکالت برای فروش مال مرهون

با این که قانون مدنی اعطای وکالت فروش عین مرهونه به نفع مرتهن را پیش بینی کرده است اما به هر صورت مرتهن برای فروش مال مرهون و استیفای طلب خود ناچار باید به مقامات عمومی صالحه رجوع کند و نمی‌تواند به استناد وکالت از سوی راهن اقدام به فروش نماید.

2- شرط سلب حق فروش از مرتهن

در ماده 778 قانون مدنی آمده است که اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است

3- شرط تعلق منافع رهن به مرتهن

بر طبق ماده 786 قانون مدنی ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتیکه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتیکه منفصل باشد متعلق به راهن است بنابراین شرطی که به موجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد درست است. رهنی که با چنین شرطی همراه است در اصطلاح «رهن تصرف» گفته می شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.