نمونه قرارداد اجاره خانه و آپارتمان

0
زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

قرارداد اجاره آپارتمان و خانه از جمله قولنامه‌هایی است که حداقل در کشور ما جمعیت بسیار زیادی با آن سر و کار دارند. اطلاع داشتن از بندها و شرایط و مفاد قانونی حقوقی مندرج در قرارداد اجاره‌ خانه و آپارتمان باعث می‌شود که مستأجرین نسبت به حق و حقوق و تکالیف قانونی خود در قرارداد آگاه شوند. به همین خاطر در این مقاله تصمیم گرفتیم تا نمونه قرارداد اجاره خانه و اجاره آپارتمان را برای شما عزیزان قرار داده و همچنین به توضیح مواد و شرایط آن بپردازیم.

نمونه قرارداد اجاره خانه و آپارتمان

اجاره نامه دارای فرم مشخص و همچنین محتوای مشخصی است که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران و اتحادیه صنف مشاورین املاک به تأئید رسیده و توسط بنگاه‌ها و آژانس‌های معاملات ملکی برای نگارش قولنامه استفاده می‌گردد..

دانلود نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان و خانه

در ادامه به تشریح و توضیح مفاد قانونی آن می‌پردازیم.

متن قرارداد اجاره نامه

متن قرارداد اجاره نامه آپارتمان و خانه دارای بخش‌های مختلفی است.

ماده1- طرفین قرارداد

1 – 1 ) موجر/ موجرین ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ……….. ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد  ……….. به موجب ………..

2 – 1 ) مستاجر/مستاجرین ……….. فرزند  ……….. به شماره شناسنامه ……….. صادره از ……….. كد ملي ……….. متولد ………..  ساكن ……….. تلفن ………..

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت ……….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. متولد  ……….. به موجب ………..

 

همانطور که مشخص است در این بخش مشخصات موجر (اجاره دهنده یا مالک) و مستأجر (اجاره کننده) بصورت کامل ذکر می‌گردد.

درصورتیکه با رویت سند، مورد اجاره متعلق به بیش از یک نفر باشد و یا مستأجرین بخواهند هرکدام در اجاره نامه شریک باشند باید اسامی تمام نفرات ذکر گردد.

ماده2- موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارت است از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب ……….. واقع در  ……….. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از  ……….. اصلی ……….. بخش ……….. به مساحت ……….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……….. صفحه ……….. دفتر ……….. به نام ……….. مشتمل بر ……….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب /گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی / شوفاژ روشن /غیر روشن / کولر / پارکینگ ……….. فرعی به متراژ ……….. متر مربع / انباری فرعی ……….. به متراژ ……….. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ……….. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

 

در این قسمت از نمونه قرارداد اجاره موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره ذکر می‌گردد. البته در قراردادهایی که در بنگاه‌های معاملات ملکی صورت می‌پذیرد وظیفه رویت سند و استخراج مشخصات مورد اجاره اعم از پلاک ثبتی، مساحت، شماره سریال سند و امکانات مورد اجاره مانند پارکینگ، انباری، خط تلفن، آب، برق، گاز و سایر لوازم بر عهده مدیریت آژانس املاک است و موجرین و مستأجرین با اعتماد به مدیریت املاک نسبت به صحت اطلاعات مندرجه اطمینان حاصل می‌نمایند. البته بررسی این مشخصات از طرف هرکدام از طرفین قرارداد (موجر و مستأجر) بلامانع است.

ماده3- مدت اجاره

مدت اجاره  ……….. ماه/سال شمسی از تاریخ  … / … / …13 الی … / … / …13 می باشد.

 

در این ماده مدت اجاره مشخص می‌گردد. در کشور ما بر اساس عرف مدت اجاره در اجاره نامه آپارتمان و اجاره نامه مغازه معمولاً یکسال در نظر گرفته می‌شود که البته درصورتیکه طرفین بخواهند کمتر از این مدت و یا بیش‌تر از آن در قرارداد ذکر نمایند مانعی ندارد. اما معمولاً در اکثریت موارد بصورت عرفی مدت اجاره نامه را یکساله تعیین می‌کنند و پس از سر رسید موعد اجاره نامه اقدام به تجدید آن با شرایط جدید می‌نمایند.

ماده4- اجاره‌بها و نحوه پرداخت آن

4 – 1 )  میزان اجاره بها جمعاً ……….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……….. ریال که در اول / آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود .
4 – 2 ) مبلغ ……….. ریال از طرف مستاجر / مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چک به شماره ……….. بانک ……….. شعبه ……….. پرداخت شد و یا نقداً / طی چک شماره ……….. بانک  ……….. شعبه  ……….. در تاریخ    … / … / …13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد .

 

میزان اجاره بها با توافق طرفین و براساس میزان و عرف منطقه جغرافیایی و همچنین مشخصات و امکانات ملک با نظارت مشاورین املاک تعیین می‌گردد و به توافق طرفین می‌رسد. میزان اجاره تعیین شده در طول مدت قرارداد ثابت بوده و قابل تغییر نمی‌باشد. همچنین در خصوص نحوه پرداخت اجاره بها باید در این قسمت مشخص گردد که مبلغ اجاره بها از چه طریق به موجر پرداخت خواهد شد.

ماده5- تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاريخ … / … / …13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .

 

در این ماده تاریخی مشخص می‌گردد که مالک (موجر) باید در این تاریخ مورد اجاره را با تمام مشخصات و ملحقات و منضمات مذکور به مستأجر تحویل نماید.

ماده6- شرایط و آثار قرارداد

6 – 1 )   مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
6 – 2 )  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود . در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
6 – 3 ) موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیومیت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد . بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .
6 – 4 ) در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد .
6 – 5 ) پرداخت هزنه های مصرفی آب / برق / گاز/ تلفن / شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید .
6 – 6 )  پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره ) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است .
6 – 7 ) پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، ،شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
6 – 8 )  مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستاجر می باشد .
6 – 9 ) در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……….. ریال به حروف  ……….. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است .
6 – 10 ) مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره ، مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
6 – 11 ) موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید .
6 – 12 ) در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
6 – 13 )  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
6 – 14 ) مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ……….. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد ، به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

ماده 7

كليه اختيارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

 

در این بخش تمامی مواد قانونی مربوط به نمونه قرارداد اجاره نامه ذکر گردیده که بر اساس این مواد قانونی موجر و مستأجر هرکدام حقوق و تکالیفی دارند.

ماده 8

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

به استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نماید .

ماده 10

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……….. بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ ……….. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

اين قرارداد در تاريخ  … / … / …13 ساعت ……….. در دفتر مشاور املاك ……….. به نشاني ……….. در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است .

ماده 12

موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .

 

توضیحات:

در قسمت توضیحات اجاره نامه هرگونه توضیحی در مورد توافقات فی ما بین طرفین و یا شروط قرارداد و همچنین امکانات مورد اجاره وجود داشته باشد می‌توان درج نمود.

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.