منابع کنکور سراسری هنر ۹۹

0
زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه در  کنکور سراسری اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور سراسری هنر می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری بپردازیم.

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور هنر
 

منابع نظام قدیم کنکور سراسری هنر

در کنکور سراسری ۹۹ داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم  در زمان ثبت نام کنکور سراسری در سایت سنجش نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام قدیم می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( ۲ ) ۲۲۰/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ ) ۲۴۹/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۴۹/۳ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( ۲ )

( غیر علوم انسانی )

۲۲۴/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۲ )

( علوم انسانی )

۲۲۴/۲ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۵۴/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۳ )

( علوم انسانی )

۲۵۴/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ۲۸۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( ۳ ) ۲۵۲/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( ۱ ) و ( ۲ ) ۲۸۴/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس کد کتاب
کارگاه هنر ۱ ۵۹۴
کارگاه هنر ۲ ۵۹۴/۱
سیر هنر در تاریخ ۱ ۵۹۴/۳
سیر هنر در تاریخ ۲ ۵۹۴/۸
انسان ، فضا ، طراحی ۵۹۴/۷
آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران ۵۹۴/۶
مبانی هنرهای تجسمی ۳۵۸/۲۱
طراحی ۱ ۳۵۹/۹۲
طراحی ۲ ۴۸۹/۹
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی ۳۳۱
آشنایی با بناهای تاریخی ۴۹۲/۶
خط در گرافیک ۴۹۱/۶
ترسیم فنی و نقشه کشی ۳۵۹/۷۸
کارگاه نقاشی ۴۹۶/۳
عکاسی ۱ ۳۵۸/۱۵ و ۴۹۷/۶
طراحی اندام و لباس ۴۹۴/۸
کارگاه طراحی نقوش سنتی ۳۵۹/۷۷
حجم سازی ۱ ۴۵۰/۳
آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ ۳۵۹/۳۰

منابع نظام جدید کنکور سراسری هنر

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۱ _____
فارسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۱
فارسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۱
عربی عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۶ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۷ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۴ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۴
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۴
دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۵ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۵
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۵ ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۳۰
انگلیسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۳۰
انگلیسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۳۰

دروس تخصصی

عنوان درس کد کتاب
مبانی هنرهای تجسمی ۲۱۰۶۳۹
طراحی ۱ ۲۱۰۶۳۸
طراحی ۲ ۲۱۱۶۴۴
آشنایی با بناهای تاریخی ۲۱۰۶۲۸
خط در گرافیک ۲۱۲۶۲۱
ترسیم فنی و نقشه کشی ۲۱۰۶۲۶
کارگاه نقاشی ۲۱۱۶۴۸
عکاسی ۱ ۲۱۰۶۴۴
عکاسی ۲ ۲۱۱۶۱۸
طراحی اندام و لباس ۴۹۴/۸
کارگاه طراحی نقوش سنتی ۱ ۳۵۹/۷۷
حجم سازی ۱ ۲۱۲۶۳۸
آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ ۳۵۹/۳۰
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی ۲۱۰۶۵۹
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۱

(سازهای زهی رشته ای)

۲۱۰۶۶۰
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲

(سازهای بادی و ضربی)

۲۱۱۶۶۴
سازشناسی ایرانی ۲۱۰۶۵۸
شناخت مواد و مصالح ۲۱۰۶۲۷
کاربرد رایانه در نقشه کشی ۲۱۲۶۶۴
حجم شناسی و ماکت شناسی ۲۱۲۶۲۷
پایه و اصول صفحه آرایی ۲۱۲۶۲۰
مبانی تصویرسازی ۲۱۲۶۱۹
اصول و مبانی طراحی صحنه ۲۱۱۶۲۴
اصول و مبانی ماسک و گریم ۲۱۲۶۲۵

داوطلبان گرامی در صورت پرسش سوالات خود میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره باخه در ارتباط باشید.

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری هنر بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی که در کنکور سراسری هنر موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کنکور هنر 99

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران
مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور هنر
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.