منابع کنکور سراسری ریاضی و فیزیک ۹۹

0
زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

منابع کنکور ریاضی و فیزیک از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه در  کنکور سراسری ۹۹ است.  اطلاع از منابع مطالعاتی آزمون سراسری ریاضی و فیزیک بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری ریاضی طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور ریاضی طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامی مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده ­اند به یکی از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشی جدید ( ۳-۳-۶ ) یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم و ( سالی واحدی ) و ( ترمی واحدی )‌ که تمایل دارند پاسخ دهند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور ریاضی و فیزیک
 

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری ریاضی ۹۹

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوال طراحی می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام قدیم  می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( ۲ ) ۲۲۰/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ ) ۲۴۹/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۴۹/۳ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( ۲ )

( غیر علوم انسانی )

۲۲۴/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۲ )

( علوم انسانی )

۲۲۴/۲ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۵۴/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۳ )

( علوم انسانی )

۲۵۴/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ۲۸۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( ۳ ) ۲۵۲/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( ۱ ) و ( ۲ ) ۲۸۴/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
ریاضیات هندسه ( ۱ ) ۲۳۳/۲ دوم ۹۴
آمار و مدلسازی ۲۳۴/۳ دوم ۹۴
هندسه ( ۲ ) ۲۵۸/۴ سوم ۹۵
ریاضیات ( ۲ ) ۲۳۴/۲ دوم ۹۴
حسابان ۲۵۸/۱ سوم ۹۵
جبر و احتمال ۲۵۸/۲ سوم ۹۵
هندسه تحلیلی و جبر خطی ۲۴۱/۱ پیش دانشگاهی ۹۶
حسابان دیفرانسیل و انتگرال ۲۹۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶
ریاضیات گسسته ۲۹۶/۱ پیش دانشگاهی ۹۶
فیزیک فیزیک ( ۱ ) و آزمایشگاه ۲۰۶/۲ اول ۹۳
فیزیک ( ۲ ) و آزمایشگاه ۲۲۶/۲ دوم ۹۴
فیزیک ( ۳ ) و آزمایشگاه

( ویژه ریاضی )

۲۵۶/۴ سوم ۹۵
فیزیک

( ویژه ریاضی )

۲۹۳/۲ پیش دانشگاهی ۹۶
شیمی شیمی ( ۲ ) و آزمایشگاه ۲۲۷/۱ دوم ۹۴
شیمی ( ۳ ) و آزمایشگاه ۲۵۷/۱ سوم ۹۵
شیمی ۲۸۹/۱ پیش دانشگاهی ۹۶

منابع نظام جدید کنکور سراسری ریاضی

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

منابع کنکور ریاضی 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۱ _____
فارسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۱
فارسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۱
عربی عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۶ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۷ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۴ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۴
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۴
دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۵ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۵
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۵ ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۳۰
انگلیسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۳۰
انگلیسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۳۰

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب پایه تدریس کد کتاب سال چاپ
ریاضیات ریاضی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۱ ۹۶
هندسه ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۳ ۹۶
هندسه ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۳ ۹۷
آمار و احتمال یازدهم ۱۱۱۲۱۵ ۹۷
حسابان ( ۱ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۴ ۹۷
حسابان ( ۲ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۴ ۹۸
هندسه ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۳ ۹۸
ریاضیات گسسته دوازدهم ۱۱۲۲۱۵ ۹۸
فیزیک فیزیک ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۰۹ ۹۶
فیزیک ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۰۹ ۹۷
فیزیک ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۰۹ ۹۸
شیمی شیمی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۰ ۹۶
شیمی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۰ ۹۷
شیمی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۰ ۹۸

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری ریاضی بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی که در کنکور سراسری ریاضی فیزیک موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی

نام درس نام منبع انتشارات
ریاضیات حسابان جامع سه بعدی نشر الگو
حسابان جامع تخته سیاه
آموزش و تست هندسه سری رشادت مبتکران
تیپ بندی ریاضی گسسته و آمار مینی میکرو طلایی گاج
فیزیک فیزیک میکرو طلایی گاج
شیمی شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج
درسنامه شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج
مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور ریاضی و فیزیک
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.