منابع مطالعاتی کنکور سراسری تجربی 99

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

 منابع مطالعاتی کنکور 99 یکی از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه داوطلبان در کنکور سراسری است. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری تجربی طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری نظام قدیم و نظام جدید بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور تجربی طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندي خود به پاسخگويي هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامي مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشي كه در آن تحصيل نموده ­اند به يكي از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشي جدید ( 3-3-6 ) يا سؤالات مربوط به نظام آموزشي قديم ( سالي واحدي ) و ( ترمي واحدي )‌ كه تمايل دارند پاسخ دهند.

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام کنکور سراسری میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری تجربی

در کنکور سراسری 99 برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی نظام قدیم و نظام جدید تجربی  می‌پردازیم.

منابع کنکور تجربی 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( 2 ) 220/1 دوم 94 کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( 3 ) 249/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 283/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( 3 )

( تخصصی انسانی )

249/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( 3 )

( تخصصی انسانی )

249/4 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( 3 )

( غیر علوم انسانی )

249/3 سوم 95 کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( 2 )

( غیر علوم انسانی )

224/1 دوم 94 کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( 2 )

( علوم انسانی )

224/2 دوم 94 مخصوص علوم انسانی
عربی ( 3 )

( غیر علوم انسانی )

254/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( 3 )

( علوم انسانی )

254/2 سوم 95 مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( 2 ) 222 دوم 94 کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( 3 ) 251 سوم 95 کلیه رشته‌ها
دین و زندگی 285/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( 3 ) 252/1 سوم 95 کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( 1 ) و ( 2 ) 284/1 پیش دانشگاهی 96 کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
زمینشناسی زمین شناسی سوم 262/1 95
علوم زمین پیش دانشگاهی 291/1 96
ریاضیات هندسه ( 1 ) دوم 233/2 94
ریاضیات ( 2 ) دوم 234/2 94
آمار و مدلسازی سوم 258/5 95
ریاضیات ( 3 )

(ویژه علوم تجربی)

سوم 258/3 95
ریاضیات عمومی ( 1 ) و ( 2 ) پیش دانشگاهی 292/1 96
زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه ( 1 ) دوم 231/1 94
زیست شناسی و آزمایشگاه ( 2 ) سوم 261/1 95
زیست شناسی پیش دانشگاهی 290/2 96
فیزیک فیزیک ( 1 ) و آزمایشگاه اول 206/2 93
فیزیک ( 2 ) و آزمایشگاه دوم 226/2 94
فیزیک ( 3 ) و آزمایشگاه

(علوم تجربی)

سوم 256/3 95
فیزیک (علوم تجربی) پیش دانشگاهی 288/1 96
شیمی شیمی ( 2 ) و آزمایشگاه دوم 227/1 94
شیمی ( 3 ) و آزمایشگاه سوم 257/1 95
شیمی پیشدانشگاهی 289/1 96

منابع نظام جدید کنکور سراسری تجربی

در کنکور سراسری 99 برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( 1 ) 96 دهم 110201 _____
فارسی ( 2 ) 97 یازدهم 111201
فارسی ( 3 ) 98 دوازدهم 112201
عربی عربی، زبان قرآن ( 1 ) 96 دهم 110206 عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( 2 ) 97 یازدهم 111206
عربی، زبان قرآن ( 3 ) 98 دوازدهم 112206
عربی، زبان قرآن ( 1 ) 96 دهم 110207 عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( 2 ) 97 یازدهم 111207
عربی، زبان قرآن ( 3 ) 98 دوازدهم 112207
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( 1 ) 96 دهم 110204 عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( 2 ) 97 یازدهم 111204
دین و زندگی ( 3 ) 98 دوازدهم 112204
دین و زندگی ( 1 ) 96 دهم 110205 عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( 2 ) 97 یازدهم 111205
دین و زندگی ( 3 ) 98 دوازدهم 112205 ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( 1 ) 96 دهم 110230
انگلیسی ( 2 ) 97 یازدهم 111230
انگلیسی ( 3 ) 98 دوازدهم 112230

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
زمین شناسی زمین شناسی یازدهم 111237 97
ریاضیات ریاضی ( 1 ) دهم 110211 96
ریاضی ( 2 ) یازدهم 111211 97
ریاضی ( 3 ) دوازدهم 112211 98
زیست شناسی زیست شناسی ( 1 ) دهم 110216 96
زیست شناسی ( 2 ) یازدهم 111216 97
زیست شناسی ( 3 ) دوازدهم 112216 98
فیزیک فیزیک ( 1 ) دهم 110214 96
فیزیک ( 2 ) یازدهم 111244 97
فیزیک ( 3 ) دوازدهم 112244 98
شیمی شیمی ( 1 ) دهم 110210 96
شیمی ( 2 ) یازدهم 111210 97
شیمی ( 3 ) دوازدهم 112210 98

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری تجربی بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی در کنکور سراسری تجربی موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی

نام درس انتشارات
زیست شناسی خیلی سبز
میکرو طلایی گاج
شیمی مبتکران ( مولف: بازرگان )
خیلی سبز
زمین شناسی مبتکران
میکرو طلایی گاج
فیزیک گاج نقره‌ای
نشر الگو
ریاضی خیلی سبز
مهر و ماه

نظرات بسته شده است.