منابع مطالعاتی کنکور سراسری تجربی ۹۹

زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

 منابع مطالعاتی کنکور ۹۹ یکی از قسمت‌های مهم برای کسب تراز و رتبه قبولی دلخواه داوطلبان در کنکور سراسری است. با توجه به این که امسال نیز مانند سال گذشته دو دسته سوال برای متقاضیان کنکور سراسری تجربی طراحی می‌شود، منابع مطالعاتی آن نیز به دو دسته تقسیم شده و از یک دیگر جدا می‌باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی منابع مطالعاتی کنکور سراسری نظام قدیم و نظام جدید بپردازیم. به دلیل این که دو دسته سوال برای داوطلبان کنکور تجربی طراحی می‌شود داوطلبان باید در هنگام ثبت نام علاقه­ مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامی مشخص کنند، لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه سازمان سنجش داوطلبان می‌توانند بدون توجه به نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده ­اند به یکی از دو مجموعه سؤالات نظام آموزشی جدید ( ۳-۳-۶ ) یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم ( سالی واحدی ) و ( ترمی واحدی )‌ که تمایل دارند پاسخ دهند.

مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور علوم تجربی
 

داوطلبان برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام کنکور سراسری میتوانند مقاله مربوط به کنکور سراسری را مطالعه کنند.

منابع نظام قدیم کنکور سراسری تجربی

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی نظام قدیم و نظام جدید تجربی  می‌پردازیم.

منابع کنکور تجربی 99دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ توضیحات
زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی ( ۲ ) ۲۲۰/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ ) ۲۴۹/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی ۲۸۳/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( تخصصی انسانی )

۲۴۹/۴ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۴۹/۳ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها غیر از علوم انسانی
عربی عربی ( ۲ )

( غیر علوم انسانی )

۲۲۴/۱ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۲ )

( علوم انسانی )

۲۲۴/۲ دوم ۹۴ مخصوص علوم انسانی
عربی ( ۳ )

( غیر علوم انسانی )

۲۵۴/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها

( غیر علوم انسانی )

عربی ( ۳ )

( علوم انسانی )

۲۵۴/۲ سوم ۹۵ مخصوص علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۲ ) ۲۲۲ دوم ۹۴ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ( ۳ ) ۲۵۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
دین و زندگی ۲۸۵/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها
زبان انگلیسی انگلسی ( ۳ ) ۲۵۲/۱ سوم ۹۵ کلیه رشته‌ها
انگلیسی ( ۱ ) و ( ۲ ) ۲۸۴/۱ پیش دانشگاهی ۹۶ کلیه رشته‌ها

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
زمینشناسی زمین شناسی سوم ۲۶۲/۱ ۹۵
علوم زمین پیش دانشگاهی ۲۹۱/۱ ۹۶
ریاضیات هندسه ( ۱ ) دوم ۲۳۳/۲ ۹۴
ریاضیات ( ۲ ) دوم ۲۳۴/۲ ۹۴
آمار و مدلسازی سوم ۲۵۸/۵ ۹۵
ریاضیات ( ۳ )

(ویژه علوم تجربی)

سوم ۲۵۸/۳ ۹۵
ریاضیات عمومی ( ۱ ) و ( ۲ ) پیش دانشگاهی ۲۹۲/۱ ۹۶
زیست شناسی زیست شناسی و آزمایشگاه ( ۱ ) دوم ۲۳۱/۱ ۹۴
زیست شناسی و آزمایشگاه ( ۲ ) سوم ۲۶۱/۱ ۹۵
زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲۹۰/۲ ۹۶
فیزیک فیزیک ( ۱ ) و آزمایشگاه اول ۲۰۶/۲ ۹۳
فیزیک ( ۲ ) و آزمایشگاه دوم ۲۲۶/۲ ۹۴
فیزیک ( ۳ ) و آزمایشگاه

(علوم تجربی)

سوم ۲۵۶/۳ ۹۵
فیزیک (علوم تجربی) پیش دانشگاهی ۲۸۸/۱ ۹۶
شیمی شیمی ( ۲ ) و آزمایشگاه دوم ۲۲۷/۱ ۹۴
شیمی ( ۳ ) و آزمایشگاه سوم ۲۵۷/۱ ۹۵
شیمی پیشدانشگاهی ۲۸۹/۱ ۹۶

منابع نظام جدید کنکور سراسری تجربی

در کنکور سراسری ۹۹ برای داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم دو دسته سوأل طراحی مطرح می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان ثبت نام کنکور سراسری نوع نظام آموزشی امتحانی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن مطالعه کنند. در ادامه به معرفی منابع عمومی و تخصصی گروه امتحانی نظام جدید می‌پردازیم.

دروس عمومی

نام درس نام کتاب سال چاپ پایه تدریس کد کتاب توضیحات
زبان و ادبیات فارسی فارسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۱ _____
فارسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۱
فارسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۱
عربی عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۶ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۶
عربی، زبان قرآن ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۷ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
عربی، زبان قرآن ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۷
عربی، زبان قرآن ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۷
فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۴ عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۴
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۴
دین و زندگی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۰۵ عمومی گروه آزمایشی علومانسانی
دین و زندگی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۰۵
دین و زندگی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۰۵ ____
زبان انگلیسی انگلیسی ( ۱ ) ۹۶ دهم ۱۱۰۲۳۰
انگلیسی ( ۲ ) ۹۷ یازدهم ۱۱۱۲۳۰
انگلیسی ( ۳ ) ۹۸ دوازدهم ۱۱۲۲۳۰

دروس تخصصی

نام درس نام کتاب درسی پایه تحصیلی کد کتاب سال چاپ
زمین شناسی زمین شناسی یازدهم ۱۱۱۲۳۷ ۹۷
ریاضیات ریاضی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۱ ۹۶
ریاضی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۱ ۹۷
ریاضی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۱ ۹۸
زیست شناسی زیست شناسی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۶ ۹۶
زیست شناسی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۶ ۹۷
زیست شناسی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۶ ۹۸
فیزیک فیزیک ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۴ ۹۶
فیزیک ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۴۴ ۹۷
فیزیک ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۴۴ ۹۸
شیمی شیمی ( ۱ ) دهم ۱۱۰۲۱۰ ۹۶
شیمی ( ۲ ) یازدهم ۱۱۱۲۱۰ ۹۷
شیمی ( ۳ ) دوازدهم ۱۱۲۲۱۰ ۹۸

منابع کمک آموزشی

یکی از راه‌های موفقیت و کسب رتبه قبولی در کنکور سراسری تجربی بعد از مطالعه دقیق منابع عمومی و تخصصی تهیه منابع کمک آموزشی و تست زنی می‌باشد. داوطلبانی در کنکور سراسری تجربی موفق هستند که از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی استفاده کنند و بعد از آن از کتاب‌های تستی برای سنجش خود استفاده کنند.

منابع کمک آموزشی دروس عمومی‎

نام درس نام منبع انتشارات
ادبیات و زبان فارسی قرابت معنایی دریافت
فارسی میکرو طلایی گاج
تاریخ ادبیات مهر و ماه
آرایه های ادبی لقمه مهر و ماه
فرهنگ و معارف اسلامی
دین و زندگی مولتی ویتامین گاج
لقمه طلایی پیام آیات مهر ماه
عربی نردبان عربی خیلی سبز
دینی میکرو طلایی گاج
عربی سفید گاج
زبان انگلیسی زبان جامع نردبان خیلی سبز
زبان جامع مبتکران

منابع کمک آموزشی دروس تخصصی

نام درس انتشارات
زیست شناسی خیلی سبز
میکرو طلایی گاج
شیمی مبتکران ( مولف: بازرگان )
خیلی سبز
زمین شناسی مبتکران
میکرو طلایی گاج
فیزیک گاج نقره‌ای
نشر الگو
ریاضی خیلی سبز
مهر و ماه
مرکز مشاوره باخه
جهت اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور علوم تجربی
 

نظرات بسته شده است.

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل