زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

تماس از خطوط همراه اول: ۹۹۲۲۳۳۳۳

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور ۹۸

0
زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

دانشگاه ‌های فراگیر پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد، این امکان را فراهم کردند تا علاقه‌مندان بتوانند در مقاطع بالاتر و رشته‌ی مدنظر ادامه تحصیل دهند. داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام کنند. این دانشگاه‌ها هرساله آزمونی بعنوان آزمون دانش پذیری برگزار می‌کنند که دانش پذیران پس از کسب نمره‌ی قبولی در آن می‌توانند بعنوان دانشجو، پذیرش شوند. این آزمون پس از اتمام ترم اول از دروس ارائه شده در همان ترم گرفته می شود و در طول این ترم دانش پذیران بدون حضور در کلاس باید دروس را خوانده و برای آزمون آماده‌ شوند. منابع آزمون کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور را سازمان سنجش مشخص می‌کند.

موضوع قابل توجه برای داوطلبان این است که با مطالعه‌ی منابع مربوط به گرایش مورد علاقه‌ی خود، بتوانند در آزمون قبول شوند و در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند. در این مقاله منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور که شما برای شرکت در آزمون دانش پذیری در این رشته‌ نیاز دارید، در اختیارتان قرار خواهد گرفت تا بتوانید در آزمون پیش رو موفق باشید.

معرفی رشته‌ی زبان فارسی فراگیر پیام نور

در ادامه به معرفی رشته‌ی زبان فارسی و گرایش های آن خواهیم پرداخت. همچنین می‌توانید منابع مطالعاتی را که در قالب pdf در قسمت چارت دروس قرار دارد، دانلود کنید. در گفتار های روزمره به خوبی میتوان به ضعفی که زبان مادریمان در طول تاریخ دچار شده پی ببریم. استفاده از واژه های غیر فارسی و غیر مصطلح، استفاده به شکلی نادرست از واژگان و از بین رفتن ساختار جملات فارسی شبیه به یک عادت تکراری شده است. هر زمان که لب به سخن گفتن می گشاییم یا گوش به شنیدن حرف ها دیگران باز می کنیم اتفاق می افتد. چه بسا افرادی در تلاش اند تا این میراث گرانبهای گذشتگان را برای فرزندان خود حفظ کنند. تلاش دراین راستا نیازمند شناخت دقیق ساختار واژگان و جملات زبان فارسی است. به همین منظور، ارتقاء دانش زبانی نسل امروز نیاز به دانش آموختگانی فرهیخته دارد، که امروزه به لطف رشته زبان فارسی پرورش چنین افرادی ممکن شده است.

در صورتی با کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ، که بدون کنکور میباشد، آشنا نیستید. یا رشته‌های آن را نمیشناسید پیشنهاد می‌شود مقاله همه چیز درباره کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور را مطالعه کنید.

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور

گرایش های کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور

  • زبان و ادبیات فارسی
  • آموزش زبان فارسی
  • ویرایش و نگارش

کارشناسی ارشد زبان فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی فراگیر پیام نور

این رشته در گروه رشته‌های علوم انسانی قرار دارد. در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی به پیشینه‌ی متون نظم و نثر ادبی پرداخته می‌شود. همچنین آموزش های مناسب جهت بررسی و بوجود آوردن مهارت های لازم صورت می‌گیرد.

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی گرایش زبان و ادبیات فارسی فراگیر پیام نور

نام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولف/ مترجمنام ناشرملاحظات
نظم فارسی ۲
(ناصرخسرو و سنایی)
۲تازیا نه های سلوک:نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سناییمحمدرضا شفیعی کدکنیآگهاز قصیده ۱ تا پایان قصیده ۱۵ مطالعه شود. (مقدمه کتاب حذف است)
شرح سی قصیده ازحکیم ناصرخسرو قبادیانی (ویراست سوم)مهدی محققتوسقصیده ۱۷ تا پایان قصیده ۳۰ مطالعه شود.
نثر فارسی  (۴) کشف المحجوب و رساله قشریه۲نثر فارسی  (۴) کشف المحجوب و رساله قشریهانتخاب و توضیح محمود عابدیسخنحذفیات کتاب گزیده کشف المحجوب: از صفحه ۸۸  تا ۱۳۲
صفحه ۱۳۹ تا ابتدای صفحه ۱۵۹
صفحه ۱۸۲ تا ابتدای
صفحه ۲۱۳ صفحه ۲۲۳  تا ۲۴۲ و
فهرست پایانی کتاب از صفحه ۴۶۷ تا ۵۱۵
برگزیده ترجمه رساله قشیریهعلی محمد پشتداردانشگاه پیام نورـــــــ
     نثر فارسی ( ۱) تاریخ بیهقی۲تاریخ بیهقی (نثر فارسی ۱)اکبر شاملودانشگاه پیام نورـــــــ
زبان تخصصی خارجی۲زبان خارجی تخصصی ( ۱)علی پدرام میرزاییدانشگاه پیام نوراز chapter 1 (قسمت های ۱ تا ۵) و از chapter 2 (قسمت های ۱ تا ۵)

چارت درسی گرایش زبان و ادبیات فارسی

چارت ارشد زبان و ادبیات فارسی (pdf)

کارشناسی ارشد زبان فارسی گرایش آموزش زبان فارسی فراگیر پیام نور

در این رشته به بررسی علمی زبان فارسی و ساختار آن به غیر فارسی زبانان از جنبه‌های ساختاری، اجتماعی، آموزشی و … پرداخته می‌شود.

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی گرایش آموزش زبان فارسی فراگیر پیام نور

نام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولف/ مترجمنام ناشرملاحظات
تطور متون شعر فارسی۲سیری در شعر فارسیعبدالحسین زرین کوبسخناز صفحه ۱ تا ابتدای صفحه ۲۱۳ مطالعه شود.
تطور متون نثر فارسی۲انواع نثر فارسی (ویراست ۲: با اضافات)رستگار فساییسمتفصول ۵ و ۶ مطالعه شود.
آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی۲آواشناسی (فونتیک)علی محمد حق شناسآگهفصول ۱ تا پایان ۴ مطالعه شود.
آواشناسی زبان فارسییدالله ثمرهمرکز نشر دانشگاهیاز ابتدای کتاب تا پایان صفحه ۱۱۳ مطالعه شود.
ساخت دستوری زبان فارسی۲ساخت دستوری زبان فارسیعلی کریمی فیروزجائی، مهدی سبزواریدانشگاه پیام نورـــــــ

چارت درسی گرایش آموزش زبان فارسی

چارت ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی (pdf)

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی گرایش ویرایش و نگارش فراگیر پیام نور

نام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولف/ مترجمنام ناشرملاحظات
ساخت دستوری زبان فارسی۲ساخت دستوری زبان فارسیعلی کریمی
فیروزجائی،
مهدی سبزواری
دانشگاه پیام نور_____
تطور متون شعر فارسی۲سیری در شعر فارسیعبدالحسین زرین کوبسخناز صفحه ۱ تا صفحه ۲۱۳
مطالعه شود.
تطور متون نثر فارسی۲آواشناسی (فونتیک)
تاریخ تطور نثر فارسی
سیروس شمیسا
یدالله ثمره
سمتفصل ۱، ۲، ۴، ۵، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ مطالعه شود.
اصول و مبانی نگارش و
ویرایش
۲آشنایی با زبان شناسی در مطالعات
ادب فارسی
کوروش صفوی علمیعلمیاز صفحه ۲۱ (پیش زمینه) تا ابتدای صفحه ۸۵ (آواشناسی زبان فارسی)، صفحه ۱۱۵ (واژگان زبان فارسی) تا ابتد ای صفحه ۱۴۳ ، صفحه ۲۳۷ (معنیشناسی زبان فارسی) تا ابتدای صفحه ۳۳۷ (نشانه شناسی) مطالعه شود.

چارت درسی گرایش ویرایش و نگارش

زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش (pdf)

تذکر: داوطلبان باید توجه داشته باشند که در هنگام شرکت در آزمون دانش پذیری باید گرایش خود را اتنخاب نموده و سپس در آزمون مربوطه شرکت کنند. برخلاف مقطع کارشناسی ارشد با کنکور مجاز به انتخاب یک گروه یا چند رشته نیستند. 

ثبت نام کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور

ثبت نام طرح فراگیر پیام نور فقط یک بار در سال برگزار می‌شود، بازه ثبت نام ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ می‌باشد.

منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور

زمان آزمون دانش پذیری کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور

آزمون دوره دانش‌پذیری نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ برگزار می‌شود. همچنین داوطلبان باید جهت دریافت کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از آزمون دانش‌پذیری از طریق سامانه سنجش اقدام نمایند.

نحوه‌ی ثبت نام آزمون دانش پذیری

پس از اینکه منابع کارشناسی ارشد زبان فارسی فراگیر پیام نور را مطالعه نمودید به منظور ثبت نام در این آزمون باید مراحل زیر را طی کنید.

۱ -مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org
۲ -دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از پایگاه اینترنتی سازمان مذکور
۳ -آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت نام
۴ -با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میگیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارتهـای بـانکی عضـو شبکه شتاب هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور که پرداخت الکترونیکی آنها فعال میباشد با مراجعـه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. برای اطلاعات دقیق‌‌تر از شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد مقاله ما را در این زمینه مطالعه کنید.

کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه یک هفته قبل از آزمون وارد سایت سازمان سنجش شده و پس از دریافت اطلاعات ثبت نامی نظیر شماره‌ی پرونده و کد رهگیری قابل دریافت است. باید توجه داشت که اطلاعات درج شده در کارت ورود به جلسه با اطلاعات شناسنامه‌ای و ثبت نامی داوطلب همخوانی داشته باشد. در صورت مغایرت می بایست داوطلب به باجه های رفع نقص که قبل از آزمون توسط سازمان سنجش معین می گردد، مراجعه کند. همچنین در نظر داشته باشید که عکس داوطلب در پرینت کارت ورود به جلسه قابل مشاهده باشد.

نکته: اشخاصی که اطلاعاتی همچون سهمیه، معدل مقطع کارشناسی و یا اینگونه اطلاعات را در زمان ثبت نام اشتباه وارد کردند، قابل ویرایش است.

شما می‌توانید جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران، مرکز مشاوره باخه در ارتباط باشید و از مزایای مشاوره تلفنی باخه استفاده نمایید .

مرکز مشاوره باخه
دانشگاه ‌های فراگیر پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد، ای
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.