مدارس شاهد

1
زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
مرکز مشاوره باخه
انتخاب مدرسه جزء مهمترین انتخاب هایی ست که دانش آموز
 

انتخاب مدرسه جزء مهمترین انتخاب هایی ست که دانش آموزان همواره دغدغه‌ی آن را دارند. از طرفی مدارس انواع مختلفی دارند وهر کدام از آنها برای ثبت نام ضوابط خاصی دارند. مدرسه شاهد یکی از مدارسی است که هر ساله متقاضیان زیادی برای ثبت نام به خود جذب میکند. بسیاری از دانش آموزان به دلیل اطلاع نداشتن از شرایط این مدارس در مرحله ی ثبت نام دچار مشکل میشوند. در این مقاله قصد داریم به معرفی مدارس شاهد بپردازیم. همچنین شرایط مدارس شاهد ، شهریه مدارس شاهد و نحوه امتیاز بندی در مدارس شاهد و همچنین امکانات و کیفیت مدارس شاهد را بررسی خواهیم کرد.

درباره ی مدارس شاهد

این مدارس زیر نظر بنیاد شهید هستند. مدارس شاهد از پایه اول ابتدائی آغاز می‌شوند و تا سال دوازدهم نیز ادامه می‌یابند. معمولاً اکثر دانش آموزان از پایه اول ابتدائی ، ششم به هفتم و یا نهم به دهم دبیرستان وارد این مدارس می‌شوند اما مدرسه شاهد پذیرش میان پایه نیز انجام می‌دهد. پس نتایج کسب شده دانش آموزان در سال ششم و سال نهم برای ورود به این مدارس بسیار مهم است. مهمترین تفاوت آنها با سایر مدارس در آن است که ابتدا روی پرورش دانش آموزان تمرکز دارند و سپس روی آموزش آنها کار میکنند . وضعیت امکانات و سطح علمی و کیفیت کادر آموزشی مدارس شاهد در سطح مطلوبی است. در طول سال تحصیلی نیز تعدادی فوق برنامه های علمی، فرهنگی و … برگزار میکنند.

ثبت نام در مدارس شاهد نیازمند شرکت در آزمون‌های ورودی سال هفتم و آزمون‌های سال نهم به دهم ندارد.

پذیرش از خانواده های ایثارگران، اقوام ایثارگران و افراد دارای مقام های قرآنی و ورزشی به منظور ثبت نام در مدارس شاهد، اولویت دارند .

نحوه امتیاز بندی در مدارس شاهد با اولویت ایثارگری

ردیف وضعیت دانش آموز نحوه امتیاز بندی در مدارس شاهد توضیحات و مدارک مورد نیاز

1

 فرزند جانباز با حداقل 20% ازكارافتادگي  اعصاب و روان يا حداقل 20% شيميايي

فرزند جانباز 25 تا 49 درصد متوفي

دانش آموز جانباز

500 امتیاز  معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

– گواهي درصد مجروحيت با ذكر درصد جانبازي اعصاب و روان يا شيميايي از معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران

2

فرزند جانباز 25 تا 49 درصد درصد جانبازي  ×  10 معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

3

 خواهر و برادر شهيد و جانباز 70% و بالاتر

نوه شهيد و نوه جانباز 70% و بالاتر

270 امتياز معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

4

فرزند جانباز تا 25 درصد درصد جانبازي  ×  10 معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

5

فرزند جهادگر و رزمنده بسيجي خدمت داوطلبانه در جبهه در 8 سال دفاع مقدس (شهريور 59 تا شهريور 67 – حداكثر 96 ماه)
هر ماه  7  امتياز
  گواهي معتبر از نيروي مقاومت بسيج با جهاد سازندگي مطابق بند 2-6 (با قيد مدت حضور داوطلبانه در جبهه يا مناطق جنگي)

6

فرزند رزمنده نظامي يا وظيفه خدمت داوطلبانه در جبهه در 8 سال دفاع مقدس (شهريور 59 تا شهريور 67 – حداكثر 96 ماه)

هر ماه  4  امتياز

 گواهي معتبر از مراجع مذكور در (بند 2-6 )با قيد مدت حضور داوطلبانه در جبهه يا مناطق جنگي

7

فرزند همسر شهيد 100  امتياز معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

8

 خواهرزاده يا برادر زاده شهيد و جانباز بالاي 70%

نوه آزاده و جانباز 50 تا 69 درصد

هر مورد  50  امتياز

هر مورد  50  امتياز

معرفي نامه يا كارت شناسايي  معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران

9

حافظ قرآن كريم هر جز 10 امتياز –  حداكثر 300 امتياز گواهي معتبر از سازمان تبليغات اسلامي يا واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه با تاييد ستاد اجرايي شاهد منطقه

10

حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات سالانه حفظ مفاهيم و قرائت قرآن و نهج البلاغه آموزش و پرورش در سطح منطقه ، استان و كشور مسابقات در سطح منطقه 20 امتياز

مسابقات در سطح استان 50 امتياز

مسابقات در سطح كشور 100 امتياز

تذكر : دانش آموز فقط از يك مورد مي تواند استفاده كند

گواهي معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه با تاييد ستاد اجرايي شاهد منطقه

11

فرزند كارمند رسمي بنياد شهيد يا آموزش و پرورش شاغل يا بازنشسته در طرح شاهد به شرح بند 3 – 6 اشتغال فعلي در طرح شاهد

عوامل آموزشي به ازائ هر 6 ساعت در هفته 12 امتياز

عوامل اداري به ازائ هر 6 ساعت در هفته 8  امتياز

سابقه خدمت تمام وقت در طرح شاهد هر سال 5 امتياز

آخرين حكم استخدامي با ابلاغ رسمي مبني بر اشتغال موظف در طرح شاهد در سال تحصيلي جاري

گواهي سوابق خدمت در طرح شاهد از مراجع ذيربط

12

فرزندان كاركنان رسمي آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ايثارگران ( به استثناي كاركنان شاغل در طرح شاهد ) اشتغال فعلي در مدارس ايثارگران

عوامل آموزشي به ازائ هر 6 ساعت در هفته 6 امتياز

عوامل اداري به ازائ هر 6 ساعت در هفته 4  امتياز

سابقه خدمت تمام وقت در مدارس ايثارگران هر سال 5/2 امتياز

آخرين حكم استخدامي يا ابلاغ رسمي اشتغال موظف در مدرسه ايثارگران در سال تحصيلي جاري

13

فرزند كارمند رسمي  آموزش و پرورش (شاغل يا بازنشسته) هر سال سابقه خدمت رسمي :  (1 امتياز)

حداكثر امتياز سابقه  زوج فرهنگي: 50 امتياز

 آخرين حكم استخدامي(صادره در سال جاري براي شاغلين)

آخرين حكم بازنشستگي (براي بازنشستگان)

14

فرزند كارمند رسمي سازمان يا ادارات بنياد شهيد و امور ايثارگران هر سال سابقه خدمت رسمي در بنياد شهيد: 1 امتياز

حداكثر امتياز سابقه خدمت زوجين شاغل در بنياد 50  امتياز

آخرين حكم استخدامي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال جاري  ( براي شاغلين )

آخرين حكم بازنشستگي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران  ( براي بازنشستگان)

15

فرزند يا نوه خير مدرسه ساز به شرح بند 3-6 حداكثر 40 امتياز ( با اولويت احداث مدرسه شاهد )

-به تشخيص ستاد شاهد استان مطابق بند 5-6

گواهي معتبر از اداره كل نوسازي مدارس استان و تاييد كتبي ستاد اجرايي شاهد استان

16

امتياز علمي دانش آموز حداكثر 200  امتياز

الف : بدون آزمون ورودي = ( معدل خرداد ×  10)

ب : آزمون ورودي مطابق جدول دروس و ضرايب مندرج در بند 7-8 =حداكثر200امتياز

كارنامه تحصيلي سال آخر دانش آموز

شركت در آزمون ورودي و كسب امتياز لازم مطابق بند 8 اين شيوه نامه ( فقط در مدارسي كه آزمون ورودي برگزار مي شود)

شرایط ثبت نام

همانطور که ذکر شد مدارس شاهد از جمله مدارسی ست که برای ثبت نام دانش آموزان شرایط و ضوابط معینی را تعیین کرده است . نحوه ثبت نام شاهد با دیگر مدارس متفاوت خواهد بود . در ادامه به بررسی شرایط مدارس شاهد خواهیم پرداخت.

ثبت نام دانش آموزان شاهد

فرزندان شهداء ، آزادگان ، جانبازان 50 % و بالاتر مي باشند که ثبت نام اين دانش آموزان در مدارس شاهد پس از ثبت اطلاعات در سامانه سجا saja.medu.ir در موعد مقرر و با ارائه مدارك توسط اولیاء به مدرسه ، بصورت قطعي انجام مي گردد.

ثبت نام دانش آموزان غیر شاهد

  • زمان ثبت نام مدارس شاهد برای کلاس اول دبستان نیمه اول خردادماه
  • زمان ثبت نام  پایه هفتم نیمه اول تیرماه
  • زمان ثبت نام پایه دهم معمولا در دهه دوم تیرماه

دانش آموزان با اولويت ايثارگری و ساير اولويت ها مي باشند . ثبت نام اين دانش آموزان در دو مرحله ثبت نام موقت و ثبت نام قطعي ( به شیوه امتیازبندی از طريق سامانه سجا ) انجام ميپذيرد.

شرایط عمومی ثبت نام مدارس شاهد

1 -دارا بودن صالحیت اخالقي و رفتاری
2 -رعايت شئونات و پوشش مناسب با دوره تحصیلي و سن دانش آموزان ( خصوصاً حجاب برتر برای دانش آموزان دختر )
3 -التزام و پايبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزشهای اسلامي و تربیت ديني
4 -رعايت مقررات و آئین نامه های انضباطي، تربیتي و آموزشي مدارس شاهد
5 -سكونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام

تذکر: احراز شرايط عمومي از طريق بررسي سوابق تحصیلي و تربیتي دانش آموز ، با حضور دانش آموزان و والدين آنها انجام مي شود و مسئولیت آن در ثبت نام ورودی به عهده ستاد ثبت نام مدرسه و در ادامه تحصیل به عهده شورای مدرسه مي باشد.

نحوه ی ثبت نام مدارس شاهد در پایه های مختلف

ثبت نام در سامانه جامع امور شاهد و ایثارگران (سجا) saja.medu .ir انجام می شود و برای ثبت نام در همه ی پایه ها نیازمند اطلاعات فردی دانش آموز و همچنین اطلاعات ایثارگری از جمله ارتباط مستقیم با شهدا، جانبازان و رزمندگان که در جدول فوق ذکر شده ثبت گردد.

شهریه مدارس شاهد

برای دانش آموزان شاهد که شامل فرزندان شهداء ، آزادگان ، جانبازان 50 % و بالاتر مي باشند تحصیل بصورت رایگان است. برای سایر دانش آموزان که با اولویت ایثارگری وارد می‌شوند و ثبت نام می‌کنند میزان شهریه مدارس شاهد با در نظر گرفتن مقطع و شهر محل تحصیل بصورت زیر است.

شهریه مدارس شاهد
مقطع تحصیلی حداقل شهریه مدارس شاهد حداکثر شهریه مدارس شاهد
ابتدائی 400/000 تومان 650/000 تومان
دوره اول متوسطه 450/000 تومان 750/000 تومان
دوره دوم متوسطه 550/000 تومان 1/000/000 تومان
1 نظر
  1. خیلی مطلب خوبی بود. ممنون از به اشتراک
    گزاری.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.