سهمیه‌های کنکور کارشناسی ارشد

0
زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1400 سهمیه ارشد و تسهیلاتی برای داوطلبان در نظر گرفته شده که هر کدام از داوطلبین دارای شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد  می‌توانند از این سهمیه‌ها بهره‌مند گردند. بعضی از این سهمیه‌ها از گذشته موجود بوده و تعدادی نیز در چند سال اخیر به قوانین شرکت در کنکور کارشناسی ارشد اضافه شده‌اند. استفاده از این تسهیلات تا حدودی در نتیجه قبولی و یا عدم قبولی کنکور کارشناسی ارشد افراد تأثیرگزار است. اما متأسفانه دیدگاه عموم افراد این است که به صرف داشتن این سهمیه‌ها می‌توانند در رشته و دانشگاه مدنظر خود پذیرفته گردند. این دیدگاه غلط است و داوطلبین باید بدانند که در صورت استفاده از این سهمیه‌ها شانس قبولی و یا عدم قبولی آنان تا چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟

مرکز مشاوره باخه تلاش نموده با ارائه مطالب زیر، داوطلبان را جهت چگونگی اعمال سهمیه ها راهنمایی کند.
  • سهمیه ارشد
  • نحوه اعمال سهمیه‌های کنکور کارشناسی ارشد
  • شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه‌های کنکور کارشناسی ارشد
  • میزان تأثیر سهمیه‌های کنکور کارشناسی ارشد
  • تخفیفات سهمیه‌ها در شهریه کارشناسی ارشد

انواع سهمیه ارشد

کلیه سهمیه‌ها در کنکور کارشناسی ارشد به موارد زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف) سهميه رزمندگان

1 -الف) رزمندگاني كه براساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلـب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ 1359/06/31 لغايت 1367/06/31 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانـه در منـاطق عمليـاتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند.

2 -ب) آن‌ دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ميزان موظفي، كه از تـاريخ 1359/06/31 تـا 1367/06/31 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند، با تأييد بـالاترين مقـام هريـك از نيروهـاي مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران «آجـا»، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح «ودجـا»، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران «ناجـا») ميتوانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند.

ب) سهميه ايثارگران

«جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و
فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنين «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»

ج) تسهيلات برگزيدگان علمی دوره كارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

1- برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي ـ دانشجويي.
2- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.
3- رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته با مشاركت حداقل 50 %در دستاورد حائز رتبه.
4- دانش‌آموخته رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي كه طي هشت نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شده است.
5- دانش‌آموخته رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانش‌آموخته شده است.

د) امتياز حافظان كل قرآن مجيد

حافظان كل قرآن مجيد به جز اتباع خارجي می‌توانند بدون داشتن مدرک کارشناسی برای ورود به كارشناسي ارشد (كدرشته امتحاني 1111) اقدام نمایند.

سهمیه ارشد

نحوه اعمال سهمیه ارشد در کنکور

متقاضیانی که دارای شرایط و ضوابط مذکور باشند باید در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد اقدام به وارد نمودن اطلاعات مربوط به سهمیه خود نمایند. داوطلبینی که موفق به وارد نمودن سهمیه خود در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد نشوند باید در مراحل بعدی یعنی در زمان دریافت کارت ورود به جلسه شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و یا در بین بازه‌های زمانی ثبت نام و شرکت در آزمون و پیش از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد و کارنامه کنکور کارشناسی ارشد از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

اعمال سهمیه ارشد در زمان ثبت نام کنکور

نحوه اعمال سهمیه در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد به صورت زیر است:

اعمال سهمیه رزمندگان

الف) رزمندگاني كه براساس ماده 1 و تبصرههاي چهارگانه ماده مذكور در آييننامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهـادگران داوطلـب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ 1359/06/31 لغايت 1367/06/31 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانـه در منـاطق عمليـاتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند.

لازم است این افراد ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور يا وزارت جهاد كشاورزي) نسـبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌ نام توسط سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهـاد كشاورزی مورد تائيد نهائي قرار گيرد. بديهي است در صورت تأييد نهايي توسط ارگانهای ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميگردند.

ب) آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران علاوه بر ميزان موظفي، كه از تـاريخ 1359/06/31 تـا 1367/06/31 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند.

ضمناً با تأييد بـالاترين مقـام هريـك از نيروهـاي مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران «آجـا»، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح «ودجـا»، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران «ناجـا») مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند.

اين قبيل افراد میتوانند ابتدا به سازمانهـای تابعـه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل و كد پيگيری 12 رقمی دريافت نمايند.

آمـار و اطلاعـات آنـان بعـد از زمـان ثبت نام توسط ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران مورد تأييد نهايی قرار گيرد. همچنین موظف هستند بند مربـوط بـه سـهميه خـود را در تقاضانامه ثبت نامي در سایت سازمان سنجش علامتگذاری و نسبت به درج كد پيگيری 12 رقمی در محل مربوط اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد كـل نيروهای مسلح مورد تأييد نهايی قرار گيرد و در صورت تأييد نهايی توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش مي‌گردند.

برای اطلاع از نحوه و زمان ثبت نام ارشد آزاد 1400 کلیک کنید.

اعمال سهمیه ایثارگران

«جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و
فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنين «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» براي استفاده از سهميه ايثارگران بايسـتی نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمايند.

همسران و فرزندان رزمندگان نیاز به دریافت کدرهگیری 12 رقمی دارند تا در فرم مربوط به ثبت نام وارد نمایند.

اعمال تسهيلات برگزيدگان علمی دوره كارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

داوطلبانی که دارای شرایط استفاده از تسهيلات برگزيدگان علمي دوره كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌‎باشند باید فرم استفاده از تسهیلات مذکور را تکمیل نموده و به واحد آموزش دانشگاه خود تحویل داده تا با تأیید واحد آموزش دانشگاه و ارسال مدارک برای سازمان سنجش از این تسهیلات بهره‌مند گردند.

اعمال سهمیه امتياز حافظان كل قرآن مجيد

به منظور اجراي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب سال 1375 مجلس محترم شوراي اسلامي و آيين نامـه اجرايـي قـانون مذكور مصوب هيات محترم وزيران (1376/11/05)حافظان كل قرآن مجيد به جز اتباع خارجي كه خواهان استفاده از مزاياي در نظر گرفته شده هستند، ضـرورت دارد با توجه به توضيحات ذيل در آزمون كارشناسي ارشد (كد رشته امتحاني 1111) شركت نموده و بند مربوط را در تقاضانامه اينترنتی علامتگذاری نمايند.

اعمال سهمیه پس از اتمام زمان ثبت نام

بسیاری از داوطلبان به دلایلی موفق به درج سهمیه خود در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد نمی‌گردند. این افراد می‌توانند در زمان ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد نسبت به درج سهمیه مورد نظر خود اقدام نمایند.

میزان تأثیر سهمیه‌ ارشد در قبولی

سوال و ابهام بسیاری از داوطلبان استفاده از سهمیه ارشد میزان تأثیر سهمیه‌ ارشد است. افراد می‌خواهند بدانند تا در صورت استفاده از این سهمیه‌ها شانس آنها برای پذیرش نهائی تا چه میزان افزایش خواهد یافت.

تأثیر سهمیه ارشد برای رزمندگان

سازمان سنجش آموزش کشور معمولاً با توجه به نسبت تعداد داوطلبان رزمنده کنکور کارشناسی ارشد به تعداد کل افراد شرکت کننده ظرفیتی را در دانشگاه‌های مختلف کشور برای رزمندگان در نظر می‌گیرد. این افراد باید به جهت بهره‌مندی از تسهیلات مذکور حداقل 80% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل را داشته باشند.

کسانیکه در کنکور کارشناسی ارشد ۹۹ شرکت نموده و در دوره‌های روزانه پذیرفته شده‌اند از آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ محروم می‌باشند. برای اطلاع از شرایط لغو محرومیت مقاله لغو محرومیت آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ را مطالعه نمائید.

تأثیر سهمیه ارشد برای ایثارگران

1- بيست و پنج درصد (25%) ظرفيت هر كدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25 %ظرفيت)

2- پنج درصد (5%) ظرفيت هر كدرشته محل نيز به «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان بـا حـداقل شـش مـاه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5 %ظرفيت)

این دسته از داوطلبین باید به جهت بهره‌مندی از تسهیلات مذکور حداقل 70% نمره آخرين فرد پذيرفته شـده در گـزينش آزاد در هـر كدرشته محل را داشته باشند.

تأثیر تسهيلات برگزيدگان علمی دوره كارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

سازمان سنجش حداكثر معادل 10% ظرفيت (با تقريب اضافي) در هر كدرشته محل تحصيل دوره بالاتر را بر اساس اولويـت نمـره و انتخـاب رشته متقاضيان به حائزين شرايط اختصاص خواهد داد.

تأثیر سهمیه امتياز حافظان كل قرآن مجيد

حافظان كل قرآن مجيد به جز اتباع خارجي می‌توانند بدون داشتن مدرک کارشناسی برای ورود به كارشناسي ارشد (كدرشته امتحاني 1111) اقدام نمایند. بدیهی است که در صورت نیاز از آنان علاوه بر دریافت مدارک حفظ قرآن آزمون صحت حفظ نیز برگزار خواهد شد.

میزان تأثیر سهمیه‌ ارشد در شهریه

تعدادی از دارندگان سهمیه‌های مذکور می‌توانند با توجه به نوع سهمیه خود از تسهیلات شهریه‌ها بهره‌مند گردند. پذیرفته‌شدگان خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان 25 درصد و بالاتر در صورت تحصیل در دانشگاه آزاد، پردیس خودگردان،دوره های نوبت دوم ( شبانه )،  غیر انتفاعی و پیام نور مشمول تخفیف 100 درصدی شهریه می شوند. خانواده جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه  در صورت تحصیل در دانشگاه آزاد، دوره های نوبت دوم ( شبانه )، پردیس خودگردان، غیر انتفاعی و پیام نور، مشمول 25 تا 30 درصد تخفیف پرداخت هزینه شهریه می‌شوند.

برای کسب اطلاع در زمینه تخفیف شهریه می‌توانید مقاله های مربوطه را مطالعه کنید.

شهریه کارشناسی ارشد شبانه 

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

شهریه ارشد دانشگاه غیرانتفاعی

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان

سوالات متداول

1- چه سهمیه هایی برای کنکور ارشد اعمال می‌شود ؟

 

اصلی ترین سهمیه ها، سهمیه های جانبازان و ایثارگران و … می‌باشد برای اطلاع از دیگر سهمیه ها کلیک کنید .

2- در چه زمانی امکان درج سهمیه برای کنکور ارشد وجود دارد ؟

 

زمان ثبت نام، ویرایش اطلاعات، دریافت کارت ورود به آزمون .

3-آیا امکان ثبت نام دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در زمان ثبت نام آزمون سراسری وجود دارد ؟

 

بله، آزمون این دانشگاه ها تنها در یک مرحله برگزار خواهد شد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.