دادخواست مطالبه اجور معوقه

0
زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

یکی از اختلافات بین موجر و مستأجر عدم پرداخت اجاره بها توسط موجر است که در قانون به عنوان اجور معوقه شناخته می‌شود. در برخی موارد ممکن است اجاره بها چندین ماه پرداخت نشده باشد. در این موارد با توجه به حقوق و تکالیف موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر موجر می‌تواند با استناد به اجاره نامه اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه اجور معوقه نماید. در این مقاله ما نحوه مطالبه اجاره عقب افتاده، شرایط مطالبه اجور معوقه و هزینه دادرسی دعاوی دعاوی مطالبه اجور معوقه را ارائه کرده‌ایم.

شرایط مطالبه اجور معوقه

قانون مدنی به مالک این حق را داده است که در صورتیکه مستاجر از پرداخت اجاره بهای خود بابت تصرف ملک خودداری کند اقدام به مطالبه اجاره معوقه و یا گرفتن حکم تخلیه نماید.

برای ارائه دادخواست موجر باید مدارک مربوط به اجاره نامه منزل و همچنین اسناد عدم پرداخت اجاره بها را در اختیار داشته باشد و به دادگاه ارائه نماید. دادگاه نیز با دریافت کپی برابر اصل مدارک و ضمیمه آن به دادخواست مطالبه اجور معوقه تشکیل پرونده خواهد داد.

نحوه تنظیم دادخواست مطالبه اجور معوقه

نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه همان دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه است که در اختیار عموم مردم قرار داده می شود و ضمن ثبت مشخصات خواهان و خوانده، خواسته خواهان باید در ستون خواسته و میزان آن که باید مبلغ مورد ادعا در آن تصریح شود و نیز مدارک و دلایلی که قرار است به دادگاه تقدیم شود در ستون دلایل و منضمات و در صورت داشتن وکیل مشخصات وکیل خواهان در آن درج شده و در قسمت توضیحات، مشروحاً خواسته خود را توضیح و شرح نماید و ذیل آنرا امضا کند.

برای مطالبه اجور معوقه باید ضمن تنظیم دادخواست و بیان خواستة خود در ستون دادخواست و شرح خواسته در متن دادخواست مدارک دیگری از جمله کپی مدارک شناسایی و هویتی، کپی اجاره نامه تنظیمی بین طرفین قرارداد و کپی اسناد مالکیت ضمیمه دادخواست شده و بدادگاه تقدیم گردد.

پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شده خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر می‌کند و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن اعلام می‌شود. در مواردی که رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید می‌شود، به آن اعتراض کند.

هزینه دادرسی دعاوی مطالبه اجور معوقه

هزینه دادرسی مطالبه اجور معوقه بر اساس میزان اجاره بها مشخص می‌گردد. این هزینه توسط موجر به دادگستری پرداخت می‌گردد که پس از صدور رای دادگاه به نفع موجر می‌تواند این هزینه را از مستأجر بگیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.