ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد

0
زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه ثبت نام بدون کنکور پیام نور  با زمان، نحوه و سایت  ثبت نام بدون کنکور پیام نور  نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد 1399 به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 99

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ 18 فروردین سال 99 منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام بدون کنکور پیام نور  مراجعه نمائید.

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه پیام نور یزد 1399

دانشگاه پیام نور یزد مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه پیام نور یزد هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

دانشگاه پيامنور استان یزد – واحد یزد 
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻓﻴﺰﻳﻚ 20 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق 20 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ 40 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي 20 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨ ﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ 30 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان 40 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 40 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري 30 زن/ مرد
علوم ریاضی و فنی پيام نور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ 20 زن/ مرد
علوم تجربی پيام نور زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 30 زن/ مرد
علوم تجربی پيام نور ﺷﻴﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي 20 زن/ مرد
علوم تجربی پيام نور ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾ 20 زن/ مرد
علوم تجربی پيام نور ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ(ﻛﺸﺎورزي) 10 زن/ مرد
علوم تجربی پيام نور ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 10 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور اﻗﺘﺼﺎد 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎون 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﺗﺎرﻳﺦ 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ 30 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﺣﺴﺎﺑﺪاري 50 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﺣﻘﻮق 50 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور روانشناسي 50 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ 60 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ 30 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﺣﺪﻳﺚ 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ 60 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ 20 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﮔﺮدﺷﮕﺮي 30 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ 50 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور مديريت دولتي 50 زن/ مرد
علوم انساني پيام نور ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 30 زن/ مرد
هنر پيام نور ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮي 20 زن/ مرد
هنر پيام نور ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ 20 زن/ مرد
هنر پيام نور ﻋﻜﺎﺳﻲ 30 زن/ مرد
هنر پيام نور ﻧﻘﺎﺷﻲ 20 زن/ مرد
زبان های خارجی پيام نور زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 30 زن/ مرد
زبان های خارجی پيام نور ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 50 زن/ مرد

 

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد 1399

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله ثبت نام بدون کنکور پیام نور  مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام بدون کنکور پیام نور  مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه یزد

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج بدون کنکور پیام نور  کلیک نمائید

 

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور یزد
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.