ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی قم

0
زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  با زمان،نحوه و  سایت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی قم ۱۳۹۹ به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی قم
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۹۹

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۹ منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  مراجعه نمائید.

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه غیرانتفاعی قم ۱۳۹۹

دانشگاه غیرانتفاعی قم مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه غیرانتفاعی قم هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث – قم (محل تحصیل واحد اصفهان)
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن/مرد

 

 

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث – قم (محل تحصیل واحد شهر ری)
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم حدیث ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۸۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و کلام اسلامی ۶۰ زن/مرد

دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی شیعه شناسی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۱۰۰ زن/مرد

دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع ) – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
زبان‌های خارجی غیرانتفاعی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی ۶۰ زن/مرد

دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی شیعه شناسی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۱۰۰ زن/مرد

 

دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی معماری داخلی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی برق ۸۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی پزشکی ۸۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی شهرسازی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۸۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۸۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی مکانیک ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۸۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۸۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت امور بانکی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت کسب و کارهای کوچک ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی حسابداری ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی مدیریت بازرگانی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی مدیریت صنعتی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۸۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی ارتباط تصویری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۸۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست فناوری ۸۰ زن/مرد

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی روانشناسی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی علوم حدیث ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی مجازی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۸۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد

دانشگاه غیرانتفاعی مفید – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی ادیان و عرفان ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی اقتصاد ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم سیاسی ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه ۴۵ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و حکمت اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و عرفان اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و کلام اسلامی ۴۵ زن/مرد
زبان‌های خارجی غیرانتفاعی آموزش زبان انگلیسی ۴۵ زن/مرد

دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل واحد قم)
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی زبان و ادبیات عربی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و کلام اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مترجمی زبان عربی ۶۰ زن/مرد
زبانهای خارجی غیرانتفاعی آموزش زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد

 

دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی – وابسته به جامعه الزهرا(س) (ویژه خواهران) – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم تربیتی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و حکمت اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فلسفه و عرفان اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ زن/مرد

موسسه غیرانتفاعی اجتهاد – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن/مرد

موسسه غیرانتفاعی تعالی – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد

موسسه غیرانتفاعی حکمت – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی نقشه برداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی ادبیات نمایشی ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی نقاشی ۶۰ زن/مرد

موسسه غیرانتفاعی رهپویان سیدالشهداء (ویژه خواهران) – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی شیعه شناسی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فرهنگ و معارف اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی تربیت معلم قرآن کریم ۱۰۰ زن/مرد

موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حقوق ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی زبان و ادبیات فارسی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم تربیتی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ مرد
زبان‌های خارجی غیرانتفاعی مترجمی زبان انگلیسی ۶۰ مرد
زیاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی حقوق ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی روانشناسی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی زبان و ادبیات فارسی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم تربیتی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم قرآن و حدیث ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ زن
علوم انسانی غیرانتفاعی مشاوره ۶۰ زن
زبانهای خارجی غیرانتفاعی مترجمی زبان انگلیسی ۶۰ زن

موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی – قم
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
هنر غیرانتفاعی ارتباط تصویری ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی عکاسی ۶۰ زن/مرد

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی قم ۱۳۹۹

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی قم

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی قم

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی نتایج بدون کنکور غیرانتفاعی  کلیک نمائید

 

مطالب مرتبط :

 

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی قم
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل