ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی تبریز

0
زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ با زمان، نحوه و سایت ثبت نام رشته‌های بدون کنکور ۹۹ نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی تبریز ۱۳۹۹ به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی تبریز
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۹۹

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۹ منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۹۹ مراجعه نمائید.

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه غیرانتفاعی تبریز ۱۳۹۹

دانشگاه غیرانتفاعی تبریز مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه غیرانتفاعی تبریز هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

 موسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی برق ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی مدیریت پروژه ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت دولتی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی الغدیر – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی علوم کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی زبان و ادبیات فارسی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی دانشوران – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی ریاضیات و کاربردها ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۲۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی بیمه ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی حسابداری ۱۰۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی مترجمی زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی کاردانی مترجمی زبان انگلیسی ۱۰۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست شناسی جانوری ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست شناسی دریا ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست فناوری ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی شیمی کاربردی ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی شیمی محض ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) ۲۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی علوم و مهندسی محیط زیست ۲۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بیمه ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی بیمه ۱۰۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی مترجمی زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی برق ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی پزشکی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی نقشه برداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حقوق ۶۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی آموزش زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی معماری داخلی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی انرژی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی برق ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی پزشکی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی شهرسازی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی صنایع ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی مدیریت پروژه ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی مکانیک ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی جغرافیا ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حقوق ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت صنعتی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی آموزش زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی علم و ّفناوری شمس – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی شهرسازی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی جغرافیا ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی بیمه ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی حسابداری ۱۰۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی میزان – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی کاردانی معماری ۱۰۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست فناوری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی علوم ورزشی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی فقه و حقوق اسلامی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت امور گمرکی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بیمه ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت دولتی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی امور مالی و مالیاتی ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی بیمه ۱۰۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی کاردانی حسابداری ۱۰۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی کاردانی گرافیک ۱۰۰ زن/مرد

 

موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) – تبریز
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی انرژی ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی برق ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی عمران ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی کامپیوتر ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی معماری ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی مهندسی مکانیک ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی غیرانتفاعی کاردانی معماری ۱۰۰ زن/مرد
علوم تجربی غیرانتفاعی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی حسابداری ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت بازرگانی ۶۰ زن/مرد
علوم انسانی غیرانتفاعی مدیریت مالی ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی ارتباط تصویری ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی بازیگری ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی ۶۰ زن/مرد
هنر غیرانتفاعی طراحی صنعتی ۶۰ زن/مرد
زبان های خارجی غیرانتفاعی مترجمی زبان انگلیسی ۶۰ زن/مرد

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی تبریز ۱۳۹۹

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله نحوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی تبریز

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه  غیرانتفاعی تبریز

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج نهائی ثبت نام و انتخاب رشته‌های بدون کنکور صرفاً سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ کلیک نمائید

 

مطالب مرتبط :

 

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی تبریز
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.