ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه

0
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  با زمان، نحوه و سایت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی  نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه 1399 به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ارومیه
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 99

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ 18 فروردین سال 99 منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی مراجعه نمائید.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ارومیه
 

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ارومیه
 

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه 1399

دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

موسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان – اروميه
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي صنايع 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي حسابداري 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي حقوق 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي روان شناسي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي علوم ورزشي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي فقه و حقوق اسلامي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت امور بانكي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت امور گمركي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت بازرگاني 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت بيمه 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت دولتي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت صنعتي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت مالي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني امور بانكي 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني امور مالي و مالياتي 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني حسابداري 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني مديريت بازرگاني 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني مديريت صنعتي 100 زن/مرد
زبان هاي خارجي غيرانتفاعي آموزش زبان انگليسي 60 زن/مرد
زبان هاي خارجي غيرانتفاعي مترجمي زبان انگليسي 60 زن/مرد

 

موسسه غيرانتفاعي آفاق – اروميه
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي پزشكي 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي عمران 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي معماري 60 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي گياه پزشكي 20 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي ميكروبيولوژي 60 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي كارداني امور زراعي وباغي 100 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي كارداني توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي حسابداري 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي روان شناسي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي علوم تربيتي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت بازرگاني 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مشاوره 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني حسابداري 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي كارداني علوم قضايي 100 زن/مرد

 

موسسه غيرانتفاعي آيين كمال – اروميه
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي برق 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي عمران 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي معماري 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي كارداني علمي كاربردي برق قدرت 100 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي كارداني فني عمران 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي حسابداري 60 زن/مرد

 

موسسه غيرانتفاعي صبا – اروميه
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
رياضي و فني غيرانتفاعي رياضيات و كاربردها 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي شيمي 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر 60 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي اقتصاد كشاورزي 20 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي زيست شناسي سلولي و مولكولي 60 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي زيست فناوري 60 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي علوم و مهندسي باغباني 20 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) 20 زن/مرد
علوم تجربي غيرانتفاعي كارداني تكنولوژي مواد غذايي 100 زن/مرد

 

موسسه غيرانتفاعي علم و فن – اروميه
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی غيرانتفاعي رياضيات و كاربردها 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي برق 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي پزشكي 60 زن/مرد
ریاضی و فنی غيرانتفاعي مهندسي عمران 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي كامپيوتر 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي مهندسي مكانيك 60 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي كاردان فني الكترونيك 100 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي كارداني فني عمران 100 زن/مرد
رياضي و فني غيرانتفاعي كارداني فني مكانيك 100 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي حسابداري 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت امور بانكي 60 زن/مرد
علوم انساني غيرانتفاعي مديريت بازرگاني 60 زن/مرد
زبان هاي خارجي غيرانتفاعي آموزش زبان انگليسي 60 زن/مرد

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه 1399

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی  مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه غیرانتفاعی ارومیه

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج بدون کنکور غیرانتفاعی  کلیک نمائید

مطالب مرتبط :

 

 

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ارومیه
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.