ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری یاسوج ۱۳۹۹

0
زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

۰

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ با زمان، سایت و نحوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور ۹۹ نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه سراسری یاسوج ۱۳۹۹ به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه سراسری یاسوج
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۹۹

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۹ منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۹۹ مراجعه نمائید.

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه سراسری یاسوج ۱۳۹۹

دانشگاه سراسری یاسوج مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه یاسوج هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

دانشگاه یاسوج
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم تجربی روزانه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ۴۵ زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾ ۶۰ زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ۲۰ زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞ ۲۰ زن/مرد
علوم تجربی روزانه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۲۰ زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ۲۰ زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ۵ زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﺾ ۱۰ زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ۱۰ زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺟﻨﮕﻞ ۱۰ زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ۱۰ زن/مرد
علوم انسانی نوبت دوم (شبانه) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ۱۰ زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه آﻣﺎر ۵۰ زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه ریاضیات و کاربردها ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه ﻓﻴﺰﻳﻚ ۶۰ زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) آﻣﺎر ۵ زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) ریاضیات و کاربردها ۱۰ زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) ﻓﻴﺰﻳﻚ ۱۰ زن/مرد

 

دانشگاه یاسوج (ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﻜﺪه ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن ﭼﺮام)
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی روزانه کاردانی فنی عمران ۷۰ زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) کاردانی فنی عمران ۱۰ زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ۷۰ زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) ﻛﺎرداﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ۱۰ زن/مرد

 

دانشگاه یاسوج (محل تحصیل داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﮔﭽﺴﺎران )
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی روزانه کاردانی فنی ﺟﻮﺷﻜﺎری ۴۰ مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) کاردانی فنی ﺟﻮﺷﻜﺎری ۱۰ مرد

 

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه یاسوج ۱۳۹۹

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله نحوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه یاسوج

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه سراسری یاسوج

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج نهائی ثبت نام و انتخاب رشته‌های بدون کنکور صرفاً سوابق تحصیلی ۱۳۹۹ کلیک نمائید.

سوالات متداول

۱- نحوه پذیرش رشته‌های بدون کنکور به چه صورتی است ؟

 

از طریق بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی .

۲- ثبت‌نام رشته‌های بدون کنکور به چه صورتی است ؟

 

از طریق ثبت‌نام اینترنتی .

۳- آیا برای شرکت در رشته‌های بدون کنکور نیاز به شرکت در کنکور سراسری نمی‌باشد ؟

 

خیر نیازی نیست .

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه سراسری یاسوج
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از خطوط ثابت کل کشور: ۷۰۷۰۷۰۱۲-۰۲۱

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل