ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری خرم آباد 1399

0
زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

0

برای ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشته‌ها و همچنین دانشگاه‌های ارائه دهنده از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته‌های صرفاً با سوابق تحصیلی 1399 با زمان، سایت و نحوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور 99 نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه سراسری خرم آباد 1399 به صورت کامل توضیح داده شده است.

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه سراسری خرم آباد
 

زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 99

بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ 18 فروردین سال 99 منتشر گردید زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.

برای اطلاع از زمان دقیق می‌توانید به مقاله زمان ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 99 مراجعه نمائید.

با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشته‌های مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشته‌های بدون کنکور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رشته‌های بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه سراسری خرم آباد 1399

دانشگاه سراسری خرم آباد مانند سایر دانشگاه‌های سراسر کشور در تعدادی از رشته‌ها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشته‌های بدون آزمون در دانشگاه خرم آباد هستند می‌توانند نسبت به انتخاب این رشته‌ها اقدام نمایند.

دانشگاه لرستان – خرم آباد
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی روزانه آﻣﺎر 30 زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ 30 زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه ﻓﻴﺰﻳﻚ 35 زن/مرد
ریاضی و فنی روزانه مهندسي مکانیک بیو سیستم (کشاورزی) 20 زن/مرد
ریاضی و فنی نوبت دوم (شبانه) مهندسي مکانیک بیو سیستم (کشاورزی) 10 زن/مرد
علوم تجربی روزانه زمين شناسي 35 زن/مرد
علوم تجربی روزانه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ 25 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم دامي 35 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي باغباني 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي جنگل 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي خاك 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي شیلات 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي محیط زیست 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه گیاه پزشکی 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ 20 زن/مرد
علوم تجربی روزانه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ 20 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﻋﻠﻮم داﻣﻲ 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) علوم و مهندسي جنگل 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) علوم و مهندسي خاك 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) علوم و مهندسي شیلات 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) علوم و مهندسي محیط زیست 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) گیاه پزشکی 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ 10 زن/مرد
علوم تجربی نوبت دوم (شبانه) ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ 10 زن/مرد
علوم انسانی نوبت دوم (شبانه) ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻛﻼم اﺳﻼمی 5 زن/مرد
زبان های خارجی نوبت دوم (شبانه) زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ 10 زن/مرد

 

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیلﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺸﺘﺮ)
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی روزانه رياضيات و كاربردها 45 زن
ریاضی و فنی روزانه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 60 زن
ریاضی و فنی روزانه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ 45 زن
ریاضی و فنی روزانه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ 45 زن

 

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ )
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
ریاضی و فنی روزانه علوم دامي 40 مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي باغباني 20 مرد
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي جنگل 20 مرد
علوم انسانی روزانه علوم دامي 40 مرد
زبان های خارجی روزانه علوم و مهندسي باغباني 40 مرد

 

دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻮﻫﺪﺷﺖ )
گروه تحصیلی دوره تحصیلی عنوان رشته ظرفیت پذیرش جنسیت
علوم تجربی روزانه زيست شناسي گياهي 40 زن
علوم تجربی روزانه علوم و مهندسي باغباني 40 زن

 

 

سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه خرم آباد 1399

همان طور که پیش‌تر عرض کردیم علاوه بر رشته‌ها آشنایی با شیوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله نحوه ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 1399 مراجعه نمائید.

شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون کنکور دانشگاه خرم آباد

سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیه‌ای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشته‌های بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر می‌نماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دوره‌های بدون آزمون دانشگاه‌های سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌گردد.

برای آشنایی با شیوه ثبت نام می‌توانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام رشته‌های بدون کنکور سوابق تحصیلی 1399 مراجعه نمائید.

اعلام نتایج و شانس قبولی در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه سراسری خرم آباد

با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاه‌ها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی می‌باشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاه‌ها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخاب‌ها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.

البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشته‌های بدون کنکور داشته و می‌پندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سال‌های گذشته موفق به ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های بدون کنکور نشده‌اند.

در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص می‌کند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.

لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهره‌مند گردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج نهائی ثبت نام و انتخاب رشته‌های بدون کنکور صرفاً سوابق تحصیلی 1399 کلیک نمائید.

سوالات متداول

1- نحوه پذیرش رشته‌های بدون کنکور به چه صورتی است ؟

 

از طریق بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی .

2- ثبت‌نام رشته‌های بدون کنکور به چه صورتی است ؟

 

از طریق ثبت‌نام اینترنتی .

3- آیا برای شرکت در رشته‌های بدون کنکور نیاز به شرکت در کنکور سراسری نمی‌باشد ؟

 

خیر نیازی نیست .

مرکز مشاوره باخه
جهت ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه سراسری خرم آباد
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.