تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 99

0
زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

هرساله در کنکور سراسری برای رعایت عدالت بیشتر میان داوطلبان، سازمان سنجش علاوه بر محاسبه کارنامه آزمون کنکور سراسری دانش‌آموزان، تأثیر سوابق تحصیلی یعنی تأثیر نمرات نهایی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید و تأثیر نمرات امتحانات نهایی دیپلم و پیش دانشگاهی برای نظام قدیم را نیز در نظر می‌گیرد. این موضوع دانش‌آموزانی که در سال‌های اخر تحصیل خود از لحاظ درسی شرایط خوبی را داشتند و در کنکور سراسری به هر دلیلی نتوانستند خوب ظاهر شوند را کمک می‌کند تا بتوانند با استفاده از تأثیر مثبت نمرات سوابق تحصیلی خود نتایج هرچه مطلوب‌تری را کسب کنند. ما در مرکز مشاوره باخه از طریق این مقاله قصد داریم اطلاعات کافی درمورد میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور، تأثیر مثبت و یا قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 99 و چگونگی دریافت کد سوابق تحصیلی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه ای در خصوص تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور سراسری 99 میزان و نحوه تأثیر سوابق دیپلم و پیش دانشگاهی تمامی متقاضیان شرکت در کنکور سراسری 99 یا حتی ادوار پیشین را مشخص کرد. این افراد میبایست در هنگام ثبت‌نام کنکور خود در مهلت ثبت نام کنکور 99 ،کد سوابق تحصیلی خود را در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد کنند. حال به منظور تشخیص سازمان سنجش آموزش کشور از کارنامه دانش آموزان در پایگاه اینترنتی سوابق دانش آموز معین می‎شود و به همراه کد معین به دانش آموز جهت ارائه به سازمان سنجش داده می‌شود. متأسفانه هرساله تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری به دلیل عدم دریافت اطلاعات صحیح و کامل در هنگام ثبت نام کنکور برای اخذ کد سوابق تحصیلی با مشکل مواجه می‌شوند.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 99

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور هرسال براساس اعلام سازمان سنجش متغیر می‌باشد. اما چند سالی است که تاثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان دارای کد سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد مثبت لحاظ می‌شود. میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور تنها برای داوطلبان تا سقف 9000 بوده و این بدان معناست که سوابق تحصیلی برای پذیرش در رشته هایی همچون پزشکی و دندان پزشکی بی‌تأثیر است.

داوطلبانی که حین تحصیل در پایه دوازدهم مشمول کد سوابق تحصیلی هستند، می‌توانند در بازه زمانی پیش از کنکور 99  قسمت سوابق تحصیلی خود را ویرایش کنند و تاثیر آن را بر کارنامه خود پس از کنکور مشاهده کنند.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به تفکیک گروه آزمایشی و نوع مدرک پیش دانشگاهی

ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺮات دروس ﭘـﻴﺶداﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ، ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 5 درﺻـﺪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﮔـﺮ رﺷـﺘﻪ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ وي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ دروس از سال 1391 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗـﺄﺛﻴﺮ دروس ﻣـﺆﺛﺮ 5 درﺻـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ وي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ دروس ﻣﺆﺛﺮ وي ﺑﺮاﺳﺎس دروس ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و در راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي 5 درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ می‌ﺷﻮد.

در جدول زیر به صورت کامل میزان تأثیر سوابق تحصیلی برحسب گروه آزمایشی و نوع پیش دانشگاهی شرح داده شده است.

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور

سوابق تحصیلی برای چه کسانی تأثیرگذار و بی‌اثر است؟
دریافت کد سوابق تحصیلی برای همه‌ی دانش‌آموزان الزامی می‌باشد و برای دریافت آن می‌بایست از طریق سایت مربوطه اقدام نمایند.هم داوطلبان نظام سالی واحدی ( دیپلم با پیش دانشگاهی) و هم دانش آموزان نظام جدید (3-3-3-3) می‌بایست کد سوابق تحصیلی برای کنکور سراسری 99 را دریافت کنند.برای داوطلبان نظام جدید میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی 30 درصد و میزان تأثیر آزمون سراسری برای آنان 70 درصد می‌باشد. اما میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی برای داوطلبان نظام سالی واحدی 25 درصد نمرات نهایی دیپلم و 5 درصد نمرات نهایی پیش دانشگاهی و میزان تأثیر آزمون سراسری 70 درصد است.شایان ذکر است، داوطلبان دیپلم فنی و حرفه‌ای مشمول سوابق تحصیلی نمی‌شوند و تأثیرگذاری آزمون برای آنها 100 درصد می‌باشد.

داوطلبان نظام سالی واحدی می‌بایست دو کد برای سوابق تحصیلی دریافت کنند.

1- کد سوابق تحصیلی مربوط به مدرک دیپلم

2- کد سوابق تحصیلی مربوط به مدرک پیش دانشگاهی

فارغ‌التحصیلان دیپلم سالی واحدی

دانش‌آموزانی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند مشمول طرح تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و اطلاعات کارنامه آنان در این پورتال مربوطه موجود نیست:

  1. فارغ التحصیلان قبل از سال ۸۴
  2. فارغ التحصیلان شاخه فنی حرفه ای و کاردانش و فارغ التحصیلان رشته های غیرنظری (دانش سراهای تربیت معلم )
  3. فارغ التحصیلان نظام ترمی واحدی آموزش متوسطه
  4. دیپلمه‌های تطبیقی مدارس غیر ایرانی خارج از کشور

فارغ‌التحصیلان پیش دانشگاهی

فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول طرح تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی نبوده و اطلاعات آنان در این سایت موجود نیست.

دانش آموزان نظام جدید (3-3-6)

تمامی دانش آموزان و فارغ‌التحصیلان دیپلم نظام جدید به جز رشته‌های فنی و حرفه ای و کاردانش می‌بایست از طریق پورتال مربوطه اقدام به اخد کد سوابق تحصیلی کنند.

عواقب عدم دریافت کد سوابق تحصیلی

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۹۹ به صورت ۳۰ درصد مثبت لحاظ می‌شود و در صورت عدم استفاده از سوابق تحصیلی هیچ‌گونه تأثیر مثبتی در کارنامه کنکور داوطلب نمی‌گذارد و اصطلاحاً یک قدم از مابقی داوطلبان کنکور عقب‌تر است. همچنین با توجه به شرایط موجود ممکن است داوطلبان بدون کد مربوطه نتواند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند و در صورت انتخاب نظام آموزشی و رشته خود، سیستم ثبت نام سازمان سنجش، از ثبت‌نام آنان جلوگیری کند.

متأسفانه بعضی از متصدیان کافی‌نت با دستکاری اطلاعات داوطلبانی که دارای کد سوابق نیستند را ثبت نام می‌کنند که موجب می‌شود که در مراحل پذیرش ثبت نام دانشگاه با مشکل مواجه شوند و دانشگاه از ثبت نام داوطلبان با نقص اطلاعات کارنامه جلوگیری می‌کنند.

چگونگی دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور سراسری ۹۹

داوطلبان و دانش آموزانی که می‌خواهند کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند می‌بایست از طربق آدرس dipcode.medu.ir وارد سایت وزارت آموزش و پرورش سامانه مشاهده و دریافت سوابق تحصیلی  شده و اقدام نمایند. در صورت وجود هرگونه مشکل و یا عدم دریافت کد سوابق تحصیلی می‌توانید برای حل این مشکل با مشاوران ما تماس بگیرید.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای دریافت کد سوابق تحصیلی

داوطلبان برای دریافت کد سوابق تحصیلی می‌بایست با داشتن اطلاعاتی از جمله کد ملی و شماره دانش آموزی و همچنین داشتن کد منطقه تحصیلی خود همراه با تاریخ تولد در سایت مذکور اطلاعات و سوابق خود را چک کنند و پس از تأیید، کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت اطلاعات ثبت شده با اطلاعات کارنامه خود به هیچ عنوان اطلاعات خود را تأیید نکنید و از طریق مشاوران باخه یا لینک ارسال درخواست، آموزش و پرورش را در جریان بگذارید.

داوطلبان در صورت وجود مغایرت و تأیید صحت اطلاعات نمیتوانید اطلاعات خود را ویرایش کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.